www.skiptvet.kommune.no

Valgkomitéen 2019-2023

Medlemmer Representerer Tlf.nr: E-post:
Lars Sæther (leder) AP    
Richard Narvestad (nestleder) SP    
Terje Grønlund SP    
Thomas Graff KRF    
Anna Lovinda Røed Skaar AP    
Gjermund Frorud H    
Herman Foss FRP    

 

VARA:

SP:

  1. Eirin Solberg
  2. Turid Sunde

AP/KRF:

  1. Yvonne Anette Landmark
  2. Erik Th. Næss

H/FRP:

  1. Ann Kristin Solli Bergersen