A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Landbruk og teknisk/Vann og avløp

Vann og avløp

Tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett må utføres av fagkyndige etter forutgående godkjenning av næring- og teknikk. Alle kommunale kummer og ledninger er registrert i digitalt ledningskartverk.

Kommunalt vann- og avløpsnett i Skiptvet består av:

* 1 Renseanlegg
* 1 Vanntårn
* 3 Pumpestasjoner for avløp
* 3 Pumpestasjoner for vannforsyning
* 85 km vannledning
* 20 km avløpsledning
* 18 km overvannsledning
* 714 kummer

Melding om vannlekkasje, tett avløp og eventuelle andre feil på det kommunale ledningsnettet gis: Servicekontoret mellom kl. 08.00 - 15.00 Tlf: 69 80 60 00
Vakttelefon etter kl. 15.00 og i helger - Teknisk vakt tlf. 951 89 901/ 951 89 902. Kommunale ledninger/rørleggere: Rolf Helge Eik tlf: 40404934

Når det gjelder lekkasjer og tett avløp på privat ledningsnett må det tas kontakt med autoristert, privat rørlegger,
For tømming av private slamtanker og tette avløpstanker skal følgende firma benyttes: Slam og spyleservice Indre Østfold tlf. 69 89 71 30

Har du spørsmål eller ønsker å klage på vann og avløp, kan du kontakte servicekontoret på telefon 69 80 60 00

Forskriften om vann- og avløpsgebyrer kan du lese her: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2016-09-13-1081

Les mer om prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann og avløpsanlegg i kommunal norm 2016: VA-norm

Vann og avløp i Skiptvet kommune
Tjenestested Næring og teknikk
Besøksadresse Storveien 24, 1816 Skiptvet
Postadresse Postboks 115, 1806 Skiptvet
Telefon +47 69 80 60 00
Telefaks +47 69 80 60 25
E-post postmottak@skiptvet.kommune.no