A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Varsel for planoppstart for rullering av kommuneplanen for Skiptvet

Plan nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

wordle - mange ord -

I henhold til PBL §§ 4-1 og 11-12 og vedtak 16/102 i Formannskapsmøte 06.12.2016 varsler kommunen oppstart av planarbeidet med planprogram for utarbeiding av kommuneplan for Skiptvet, samfunnsdel og arealdel.

Kommuneplanen består av to delen, samfunnsdel og arealdel.

Les mer om (gjeldende) kommuneplanen: her…

*** fotnote: Ovenfor bilde viser ordsky av mange ord i virksomhetsplaner som gi uttrykk om Skiptvet.

Vedtak og andre informasjon finnes her:

Link til planregisteret. (ny sti)

og planprogrammet  her: planprogrammet

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune,
Postboks 115, 1806 Skiptvet eller postmottak@skiptvet.kommune.no innen 10.02.2017.

Det bør skilles tydelig mellom høringsmerknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet