www.skiptvet.kommune.no

Vestgård SFO - Noe å glede seg til

 

Vi holder åpent hver dag kl 6.30 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 17.00.

Fra kl.6.30 - 8.00 serveres frokost : kornblanding og havregryn med melk eller biola, samt ulike typer frukt- og grønnsaksjuice.

 

 

 

Formål

Vestgård skole SFO; En lærende, inkluderende og engasjert SFO.

Vestgård skole SFO er tuftet på skolens og Skiptvet Kommunes pedagogiske plattform. Vår viktigste oppgave er å fremme en positiv utvikling av barna, som gir dem tillit til egne ferdigheter. Den daglige driften i SFO drives i samsvar med opplæringslovens bestemmelser for skolefritidsordninger, nasjonale forskrifter og kommunale vedtak.

Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser, skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. SFO skal være en læringsstøttende arena og bidra til å styrke barnas faglige og motoriske utvikling. SFO skal omfatte både ute- og inneaktiviteter.

* Alle skal ha et positivt menneskesyn.

* Alle er likeverdige, ukrenkelige og unike.

* Alle skal ha mulighet for utvikling.

* Alle skal føle mestring.

 

 

 

 

Dette er oss - SFO

 

 

Trygghet:

Barna på Vestgård SFO skal oppleve trygghet. De skal møte trygge voksne, med klare, faste rammer. De skal være sikre på at de blir tatt på alvor. De skal alltid ha noen å være sammen med og kunne snakke med. Hverdagen i SFO skal være forutsigbar og trygg.

De foresatte skal føle at barna deres blir tatt godt vare på når de er i SFO.

 

 

Samarbeid:

På Vestgård SFO skal barna lære å samarbeide med hverandre. For dem er leken den viktigste aktiviteten. Der kan de dyrke vennskap, lære språk, motorikk og takle ulike situasjoner. Leken i SFO skal være barnas øvelse mot voksenlivet.

De skal lære å ta hensyn til andre, respektere andres meninger og vise omsorg for hverandre.

 

 

Mestring:

Barna på Vestgård SFO skal oppleve mestring på personlig plan og i grupper. De skal få tro på seg selv og sine evner. De skal kunne se på seg selv som et gode menneske. SFO skal legge til rette for ulike aktiviteter som styrker barnas opplevelse av mestring.

 

 

Oppførsel:

Vestgård skoles ordensreglement gjelder også for SFO. Det er bygget på lang erfaring og vanlig ”folkeskikk”. I SFO skal barna lære vanlig skikk og bruk. De skal være høflige, lære seg bordskikk, ta ansvar for egne klær, skolens leker, og utstyr, samt lære å rydde opp etter seg.

Vestgård skole uteareale

 

PÅ HÅNDA: Pinnedyret er et populært kjæledyr.

 

 

Vestgård SFO 2018-2019

 

August – September

Kjennskap gir vennskap………

SFO -året starter mandag i uke 31. Da åpner vi etter å ha holdt sommerstengt i tre uker. Frem mot skolestart brukes hverdagen til å bli kjent med de andre barna, de voksne, lokalene våre og uteområdet. Vi bruker også biblioteket. I august har vi hovedfokus på trygghet og rutiner. Vi innfører gradvis ulike organiserte aktiviteter - både med faste grupper og mer spontane. Alle i SFO for mer informasjon om når de ulike aktivitetene starter opp, og egne påmeldingslister henges opp.

Vestgård SFO tilbyr følgende aktiviteter ukentlig:

Forming - Foto - Brettspill - Svømming - Fotball - Lek i hallen - Dans/salsa - Mitt valg

For elevene på 2.-4.trinn er det leksehjelp to dager i uka – egen påmelding sendes ut etter skolestart.

Utover i september skal alle barna være kjent med de daglige rutinene, ordensreglementet og hva som forventes av dem i SFO.

De skal også kunne navnene på alle store og små i SFO

 

 

August – September

Kjennskap gir vennskap………

SFO -året starter mandag i uke 31. Da åpner vi etter å ha holdt sommerstengt i tre uker. Frem mot skolestart brukes hverdagen til å bli kjent med de andre barna, de voksne, lokalene våre og uteområdet. Vi bruker også biblioteket. I august har vi hovedfokus på trygghet og rutiner. Vi innfører gradvis ulike organiserte aktiviteter - både med faste grupper og mer spontane. Alle i SFO for mer informasjon om når de ulike aktivitetene starter opp, og egne påmeldingslister henges opp.

Vestgård SFO tilbyr følgende aktiviteter ukentlig:

Forming - Foto - Brettspill - Svømming - Fotball - Lek i hallen - Dans/salsa - Mitt valg

For elevene på 2.-4.trinn er det leksehjelp to dager i uka – egen påmelding sendes ut etter skolestart.

Utover i september skal alle barna være kjent med de daglige rutinene, ordensreglementet og hva som forventes av dem i SFO.

De skal også kunne navnene på alle store og små i SFO.

 

 

Oktober - November

Aktiviteter, inne og ute

Det blir faste, ukentlige organiserte aktiviteter, samt noe som barna kan melde seg på. Vi starter svømmegruppe og bruker svømmehallen på Kirkelund en dag hver måned.

I samme periode tas også idrettshallen mer i bruk. Der legges det til rette for både organisert lagspill og mer frie aktiviteter.

 

Desember

 

Mens vi venter……

I desember får juleforberedelsene et godt tak om hverdagen i SFO.

Barna får muligheten til å lage julegaver og julepynt.

Vi pynter til jul, og tenner lys. Vi snakker om tradisjoner og forventninger, og vi minner hverandre på å være litt ekstra gode mot hverandre.

 

januar - februar

Vinter og sne, det leker vi med.

Etter nyttår går vi tilbake til å være mye ute igjen. Barna er glad i snø. Da kan de lage snøhuler på skoleplassen, eller de kan gå på ski rundt i skolegårde. Vi kan også ake i bakkene med akebrettene vi har på skolen. Haugene på plenen gir også gode muligheter for små og store sklier. Skiutstyr finnes til utlån. Inne brukes det mye tid på roligere aktiviteter. Vi bruker også idretshallen.

 

Mars - April

 

Det blir vår rundt oss……….

Jo mer lys jo mer ønsker barna å være ute. På denne tiden kommer alle utelekene frem igjen. Syklene- våre mest populære leker- tas ut av skuret når snøen forsvinner. Slåball, hoppetau og fotball er populære aktiviteter. Vi snakker om - tar og føler på - at naturen vender tilbake til liv igjen.

 

 

Mai - Juni

Rop på sommer`n, så kommer`n

Mot slutten av skoleåret stiger aktiviteten i SFO. Barna har blitt godt kjent gjennom året og nye relasjoner skapes. Vi er mye ute. Til og med maten serveres fra tid til annen ute i skolegården. Hverdagen preges av alle fridagene og sommerferien som nærmer seg. Det blir hektisk med alt vi skal ”rekke”.

Lokalene pyntes til 17. mai, og vi tar frem vannsprederen på varme dager.

Påmelding til sommerferien deles ut – husk å melde på og levere tilbake til oss.

 

 

Generelt

 

Voksenrollen:

De voksne i SFO plikter å sette seg inn i vedtektene for SFO, Vestgård skoles pedagogiske plan, årsplanen til SFO, og ordensreglementet ved skolen. Vestgård SFO har en egen SFO-leder. Rektor ved skolen har det overordnede pedagogiske ansvaret for skolefritidsordningen.

De voksne skal være trygge rollemodeller for barna. De skal sette tydelige grenser, gi barna tillit og mulighet til å utvikle seg gjennom lek, samhandling og dagliglivets gjøremål.

Det forventes et godt samarbeid mellom de ansatte i SFO og foresatte. De foresatte er en viktig ressurs for Vestgård SFO.

SFO-leder deltar i utviklingsarbeid som foregår på 1.-4.trinn og faglige prosjekter som skolen deltar i.

Rektor sørger for at alle ansatte i SFO får nødvendig kompetanseheving, slik at alle medarbeidere mestrer sine arbeidsoppgaver og deltar aktivt i samarbeid med skolens lærere.

Alle ansatte er aktivt med i planleggingen av det helhetlige tilbudet i SFO. Den enkelte medarbeider har også et ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter. De skal i møte med foresatte informere om innholdet i SFO, og bidra til at foresatte er godt orientert om tilbudet og elevenes trivsel i SFO.

Skolens utarbeidede handlingsplaner og rutiner gjelder også for SFO. Alle ansatte plikter å sette seg inn i disse. Vi jobber aktivt for å avdekke mobbing og andre krenkelser, og vi følger skolens rutiner for håndtering av eventuelle elev- og ansattsaker.

Elevenes skal inspireres til å medvirke i utformingen av tilbudet i SFO. De har rett til å si sin mening og rett til å bli hørt. Elevenes egne opplevelser skal tas på alvor, og de skal oppleve å bli anerkjent av alle de voksne.

Kommunens Oppvekstsjef følger jevnlig opp kvalitetsarbeidet i SFO.

 

Mat:

Alle barn skal få servert ett måltid mat hver dag på SFO. Mandag til fredag har vi brød/knekkebrød med pålegg og ulike typer kornblandinger. Vi serverer melk og vann å drikke. Det blir servert varm mat en dag i uken – hver fredag. Vi benytter ikke søte pålegg som nugatti, sjokade og syltetøy i SFO.

I samarbeid med de foresatte sørger SFO for at medbrakt frokost kan spises i SFO.

Måltidet er en viktig arena som i tillegg til å gi nødvendig energi, også er en sosialt og kan brukes til samtale og språkstimulering.

Gode rammer for måltidet, med ro og nok tid til å nyte maten, gir grunnlag for god måltidsopplevelse og trisel.

 

 

 

Hvilke plasstyper har vi?

Vestgård SFO tilbyr tre ulike plasser:

Full plass – mulighet for å bruke SFO fulle dager, hver uke.

Kr. 3170 pr mnd.

Deltidsplass, 1 – 6 timer pr uke – brukes ut fra eget behov.

Kr. 1160 pr mnd.

Deltidsplass, 6 - 14 timer pr uke – brukes ut fra eget behov.

Kr. 2070 pr mnd.

Inkludert i oppholdsbetaling er frokost, ettermiddagsmat ( varmmat hver fredag), samt oppkuttet frukt/grønt hver dag.

I skolens ferier har vi fulle SFO-dager. Da er det mulighet for å oppgradere plassen dersom det meldes fra i god tid.

SFO holder stengt uke 28, 29 og 30. Vi holder og stengt 5 av skolens plandager gjennom året. Dette utgjør totalt 4 uker , og tilsvarer opphold for juli som er betalingsfri måned.

Satser for opphold vedtas av kommunestyret, og justeres 1.januar hvert år.

 

For å holde seg oppdatert på hvilke aktiviteter vi har og hvilke temaer vi jobber med anbefaler vi deg / dere å legge turen innom SFO. Der har vi en egen stor tavle med mye informasjon. Egne påmeldinger til ferier, faste aktiviteter etc deles ut i de ulike klassene, og er påført elevens navn.

 

Skolens hjemmeside er i skrivende stund ikke oppdatert, men om kort tid skal både skolen og SFO bruke “Skooler” til alt av informasjon. Her vil både barn og foresatte kunne logge seg inn med egne passord, og all nødvendig informasjon vil være tilgjengelig. Vi beklager at en operativ hjemmeside ikke er på plass, så inntil videre håper vi dere leser utsendt informasjon, samt det vi henger opp på tavla. Noe legger vi også ut på Vestgård skoles facebook-gruppe. Dette er en lukket gruppe, og er kun for foresatte og ansatte.

Ved behov for en individuell samtale, ta kontakt, så finner vi en tid som passer.

Ønsker du mer informasjon ? Ta gjerne kontakt