Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Sludd

Skolehelsetjenesten

Ungdommer

Skolehelsetjenesen er en fortsettelse av helsestasjonsarbeidet i kommunen, og elever kan få råd og veiledning, få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Gjennom hele skoletiden ønsker vi et tett samarbeid med foresatte og lærere.

  • Tjenesten er tilgjengelig med "Åpen dør" på begge skolene i Skiptvet.
  • Elever i videregående skole kan benytte seg av helsesøster på videregående skole.
  • På begge skolene i Skiptvet er det faste tverrfaglige samarbeidsfora med skolens administrasjon, helsesøster, PPT og barneverntjenesten.
  • De som arbeider i skolehelsetjensten, er skolelege og helsesøster. Det er helsesøster som administrerer skolehelsearbeidet. Skolelegen er medisinsk faglig ansvarlig for tjenesten, og arbeider forebyggende og rådgivende.
  • Skolehelsetjenesten samarbeider med andre tjenester i Familiens Hus. Vi samarbeider også med og kan henvise til fastleger, kommunefysioterapeut, PPT(Pedagogisk psykologisk tjeneste), BUPP(Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og andre i spesialisthelsetjenesten.
  • Elever og foresatte kan ta direkte kontakt med skolehelsetjenesten eller formidle behov via lærer hvis de ønsker bistand i forhold til problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon.

Vestgård skole

Linda Henriksen er Helsesøster på Vestgård skole og har treffetid på skolen annenhver onsdag (lik uke). Forøvrig treffes hun på Skiptvet helsestasjon tirsdag-fredag.

Kirkelund skole

Ragnhild O. Kasbo er helsesøster på Kirkelund skole og har kontor og trefftid på Skiptvet helsestasjon som ligger i skolegården på Kirkelund skole. Det er treffetid for elever ved Kirkelund skole mandager og onsdager, torsdager etter avtale.

Helsestasjon for ungdom

Elever bosatt i Skiptvet, kan benytte seg av helsesøstertiolbud på den videregående skolen de går på, samt helsestasjon for ungdom i kommunen de går på videregående skole. Elever i grunnskolen i Skiptvet benytter seg av ordinær skolehelsetjeneste ved Kirkelund skole. Helsesøster ved Kirkelund skole har treffetid på Skiptvet helsestasjon mandager og onsdager. Det er også mulig for elever på ungdomstrinnet å få time hos skolelegen etter nærmere avtale.

Virksomhet: Oppvekst
Virksomhetsleder: Per Egil Pedersen
Telefon: 69 80 62 50
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Sundåsveien 9, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet