A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Viktig melding om varmtvannsberedere

bilde av varmtvannsbereder fra Oso

Produsenten sender ut advarsel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har registrert flere branntilløp og rundt 200 tilfeller av varmgang i en komponent i varmtvannsberedere fra selskapet Oso Hotwater.

Fare for varmegang i tilkoblingspunktet på tanken har vært en kjent svakhet, og ledelsen i OSO har siden 2013 forsøkt å kommunisere dette ut i markedet og til sluttbruker.

Mer informasjon om dette finnes på Indre Østfold Brann og Redning IKS hjemmeside www.iobr.no