– Midlene finansierer deler av prosjekter og dekker deler av utgifter hos kommunen, forteller Anja Wingstedt, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway og prosjektleder for Smart Skiptvet.

Tilsagnet er nå signert og midlene som er innvilget omfatter følgende:

  • 150.000 kroner fra Klimasats til innkjøp av elsykler, som inngår i prosjektet «Smart Mobilitet»
  • 200.000 kroner fra Klimasats til etablering av ladestasjoner for elbiler til kommunale ansatte og innbyggere, som inngår i prosjektet «Smart Mobilitet»
  • Cirka 700.000 kroner fra Enova til konseptutredningen «Grønn slamhåndtering»

– Prosjektene baserer seg på kartlagte behov i kommunen, både hos innbyggerne, ansatte og næringsliv, og skal bidra til etablering av nye tjenester og moderne og bærekraftig teknologi, forklarer Wingstedt.

Les mer om prosjektene her!