Forankret kommuneplanens samfunnsdel hadde Skiptvet kommunes politiske ledelse en ambisjon om å utvikle næringslivet i bygda. Første del av planen var å etablere en work shop der næringsaktører ble invitert til å komme med innspill til hva som kreves for å gjøre Skiptvet attraktv og bærekraftig.

En sentral konklusjon viste at det var nødvendig å opprette møteplasser mellom næringslivet og kommunen. #1816SmartNæring Skiptvet ble etablert blant annet for nettopp å skape slike arenaer.

 

Etterspurt tilbud

Tor-Eivind Støten driver selskapet Støten Elektro AS og har savnet konstruktive møter for bygdas næringsdrivende.

– Jeg har etterlyst denne type samlinger og ønsker #1816SmartNæring Skiptvet velkommen. Flere med meg har etterspurt et slikt tilbud og når vi nå får svar, må vi som driver næring følge opp. Under oppstarten i fjor ble disse møtene gjennomført på dagtid og senere via Teams. Nå har møtene endelig funnet den rette formen. Som leder i en liten bedrift  er de beste møteplassene de som finner sted på kveldstid, sier Støten.

 

Mer om #1816SmartNæring Skiptvet

 

Typisk Skjetve

Støten Elektro AS er tre ansatte og er en typisk skjetvebedrift i SMB-markedet. I bygda finnes en rekke lokale håndverksbedrifter og de kjenner hverandre godt fra før.

– Det er sant, men likevel er det behov for møteplasser utenom arbeidstid. Vi som er litt yngre har en del å lære av de større og etablerte selskapene. Samtidig har min generasjon helt sikkert noe å tilføre den litt eldre garde.

– Jeg håper det blir en positiv utvikling i dette nettverket og at flere bedrifter blir med. Det er en rekke faglige temaer, på tvers av bransjer, som kan og bør belyses. Fra kommunens side håper jeg vi får mer opplysende informasjon om hva som er på trappene i forhold til reguleringer og om mulige bygge- eller rehabiliteringsprosjekter.

– Torggården er et prosjekt håndverkerne i bygda snakker mye om. Når prosjekter ferdigstilt, kommer vi til å få et nytt landemerke i bygda. Vi ble forespurt om elektroarbeidene, faktisk flere ganger. Men vi følte at prosjektet ble litt for stort for oss. Kan hende vi likevel kunne kommet på banen gjennom et samarbeid med andre elektrofirmaer i bygda. Nettopp samlinger for nærlingslivet kan bli arenaer der vi skaper denne type relasjoner, mener Støten.

 

Her finner du flere bedrifter i Skiptvet.

Ønsker du å få ditt selskap oppført, send tekst og logo til servicekontoret@skiptvet.kommune.no