I denne gruppen sitter i dag:

Tor Jacob Solberg (politiker, gårdbruker: tj.solberg@hotmail.com )

Thomas Graff (politiker: graff.thomas@gmail.com )

Stian Kristiansen (Skiptvet Blikk: stian@skiptvet-blikk.no)

Lill Anita Strand (YX: skiptvet@st.yx.no)

Medlemmer i gruppen rulleres mellom bedrifter og politiker i Skiptvet kommune. Gruppen får bistand av Håvard Andresen (Indre Østfold Næringsutvikling: havard@ionu.no) og Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway: anja.wingstedt@smartinnovationnorway.com).

Aktiviteter i 2022

Onsdag den 9.mars inviterte arbeidsgruppen #1816SmartNæring til bedriftsbesøk hos Skiptvet Blikk. Her fikk interesserte et innblikk i virksomheten til Skiptvet Blikk, IndreØstfoldNæringsutvikling informerte om pågående prosjekter og det ble tid for gode diskusjoner om mulige tiltak for næringslivet i tiden fremover. Neste dialogmøte blir den 27.april.

Du kan lese referat fra møtet her

Presentasjon av Indre Østfold Næringsutvikling

Presentasjon av Skiptvet Blikk

Planlagte aktiviteter i 2021

  • Møter mellom #1816SmartNæring, kommune og næringslivet, der det presenteres aktuelle prosjekter fra kommunen, bedrifter kan presentere seg og tar opp evt. utfordringer.
  • Næringspris 2021 
    • skal tildeles en person eller bedrift som det siste året har utmerket seg for å utvikle og løfte næringslivet i Skiptvet.

Invitasjoner og referat legges ut på disse sider.

Har du innspill til arbeidet i gruppen, kontakt oss gjerne.

2021-10-27 Invitasjonbilde

Dialogmøte for næringslivet onsdag 27. oktober

 

Referat fra møtet finner du her

 

TID: ONSDAG 27.OKTOBER, KL.18-20
STED: Skiptvet kommune, møterom Karlsrud

Skiptvet kommune i samarbeid med Indre Østfold Næringsutvikling AS og Smart Innovation Norway AS inviterer deg, som næringslivaktør i Skiptvet, til årets tredje møte mellom næringslivet og Skiptvet kommune!

Hele invitasjonen finner du her

2021-03-17 Invitasjonsbilde

Dialogmøte for næringslivet onsdag 17. mars (digitalt)

Møtet ble avholdt digitalt 17. mars. Referat finner du her:

Referat

Dialogmøte for næringslivet 26. januar 2021

Møtet ble avholdt digitalt 26. januar 2021. Referat finner du her:

Referat

 

møte021220

Møte med næringslivet 2. desember 2020

Møtet ble avholdt digitalt 2. desember 2020. Presentasjoner og referat finner du her:

 

Presentasjon

Presentasjon IØNU

Referat