Avdelingen for psykisk helse består av:

Oppfølgingsteamet:
Er ansatte med spesialkompetanse innenfor psykisk helse og/eller rusavhengighet. Vår hovedoppgave er å gi faglig hjelp, slik at mennesker som er i behov for det kan få bistand til å få endring, bedring eller stabilisering i eget liv. Aktuelle tiltak kan være støttesamtaler, råd og veiledning, eller praktisk bistand og opplæring. Vi følger også opp ift LAR (legemiddelassistert rehabilitering).  

Dagtilbudet:
Er et dagtilbud for voksne med utfordringer innenfor psykisk helse. Dagaktivitetssenteret skal bidra til at brukerne opplever å ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre. Det legges vekt på trivsel og individuell utvikling.

Søknadskjema

Last ned søknad om omsorgstjenester her

Send skjemaet til Skiptvet kommune, Pb 115, 1806 Skiptvet