Viktig informasjon fra Skiptvet kommune

11.01.2021

Vi har ikke mottatt informasjon om nye smittetilfeller i Skiptvet siden 29. desember, og det er fremdeles få nærkontakter her i kommunen. Det tyder på at mange i kommunen er flink til å følge smittevernreglene, og det setter vi veldig pris på. Vi minner allikevel om at det fortsatt er mye smitte i området rundt oss. Fortsett å hold avstand, vask hender ofte, og hold deg hjemme hvis du er syk.


04.01.2021

Informasjon fra Skiptvet kommune mandag 4. januar 2021 om nye nasjonale tiltak

Regjeringen ber hele landet om å ta et krafttak i to uker fra 4. januar til 18. januar for å unngå en ny smittebølge. Smittesituasjonen i Skiptvet kommune er heldigvis fortsatt oversiktlig, men på grunn av smittepresset i landet og kommunene nær oss og at vi ennå ikke vet effekten av økt sosial aktivitet i jul- og nyttårshelgen må vi følge opp tiltakene som ble kjent søndag.

Husk til enhver tid å holde avstand, god håndhygiene, begrense sosial kontakt og hold deg hjemme hvis du er syk. Bruk sunn fornuft for alt kan ikke reguleres.

Situasjonen kan endre seg raskt, og det må derfor tas forbehold om at strengere tiltak kan bli iverksatt på kort varsel.

For Skiptvet kommune kommer følgende presiseringer av de ulike tiltakene:

Skoler og utdanning:

 • Ungdomsskolen (trinn 8., 9. og 10.) går over til rødt nivå. Rødt nivå i skole er ikke kun hjemmeskole, og skolen er ikke stengt. Det vil si at trinnene deles inn i mindre grupper/kohorter og det brukes mer felles areal for å holde avstand. Ved Kirkelund skole klarer man å holde rødt nivå uten å ta i bruk hjemmeundervisning hvis situasjonen er som den er i dag.
 • Situasjonen tilsier at barnehage og barneskoletrinnene opprettholder gult nivå i forhold til gruppe/kohort inndeling, men det kan skje endringer på kort varsel.
 • Skoletransporten fortsetter som før, men vi ber foreldre kjøre barna til skolen hvis de har mulighet til det for å minke trykket på skolebussene.
 • Videregående skoler for hele landet er på rødt nivå.

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Sollia bo- og servicesenter innfører at det kun er de nærmeste pårørende av beboerne som kan komme på besøk fram til og med 17. januar. Det gjelder fortsatt det samme som tidligere at alle besøk må avklares i forkant.

Idrett og fritidsaktiviteter

 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.
 • Gjøkeredet ungdomsklubb holder stengt i uke 1 og 2.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Treningssenter og svømmehall

 • Treningssenteret i Skiptvet har justert sitt antall for hvor mange man kan være i forskjellige saler og rom. Dette er et viktig tiltak og situasjonen pr i dag tilsier at dette kan opprettholdes så lenge alle smittevernrutiner overholdes.
 • Folkebadet ved Kirkelund skole holder stengt i uke 1 og uke 2.

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Til tross for dette vil de fleste av disse arrangementene, vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

 

 

03.01.2021

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksetter Regjeringen forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra mandag 4. januar.

All informasjon om de nye retningslinjene finner du på regjeringen.no

Kriseledelsen i kommunen skal ha møte mandag morgen for å vurdere situasjonen og vi kommer tilbake med informasjon om eventuelle tiltak for Skiptvet i løpet av dagen. 

 

29.12.2020

Det er i dag bekreftet ett nytt smittetilfelle i Skiptvet. Dette er en tidligere nærkontakt, og smittesporing er gjennomført. 

 

29.12.2020

Skiptvet kommune får 10 vaksiner i uke 1. Vi vet foreløpig ikke eksakt dato. Det er beboere på Sollia Bo- og servicesenter som skal vaksineres først. Kommunen er godt forberedt og vi ser fram til å komme i gang med vaksinasjonsprogrammet. Vi har en egen side her som blir oppdatert fortløpende med informasjon om koronavaksinasjonen.

 

28.12.2020

Det har vært en rolig julehelg i Skiptvet, og det er ikke meldt om nye smittetilfeller eller nærkontakter de siste dagene. Det er vi veldig glade for. Det er imidlertid fortsatt et stort smittetrykk i området rundt oss, kriseledelsen har hatt møte i dag og kommunen er i beredskap siden situasjonen kan endre seg fort. Vi oppfordrer alle i Skiptvet til å fortsette det gode arbeidet i julen ved å holde avstand, vaske hender ofte og holde seg hjemme hvis man er syk.

 

23.12.2020

Smittesporing på de to smittetilfellene det ble meldt om i går er nå gjennomført og nærkontakter er satt i karantene. En av de smittede er en tidligere nærkontakt, og den andre har kjent smittested utenfor kommunen.

Det er mye smitte rundt oss nå, og vi oppfordrer alle i Skiptvet til å fortsette å holde avstand, vaske hender ofte, og holde seg hjemme hvis man er syk.

Vi minner også om at det er viktig å overholde karantenetiden man har fått, selv om man har testet negativt.

 

22.12.2020

Det er i dag påvist to nye smittetilfeller i Skiptvet kommune. En er tidligere nærkontakt og en har foreløpig ukjent smittested. Smittesporing pågår, og vi kommer med mer informasjon i morgen når smittesporingen er ferdig.
 

18.12.2020

Det er i dag påvist ett nytt smittetilfelle i Skiptvet. Personen blir fulgt opp med nødvendige smitteverntiltak, og nærkontakter er informert. Smittested er ukjent. 

18.12.2020 - Informasjon om vaksinasjon

Skiptvet kommune har nå utarbeidet en vaksinasjonsplan som er oversendt Fylkesmannen i Oslo og Viken i dag. 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på www.skiptvet.kommune.no. 

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefale vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Skiptvet kommune eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
 • Eldre over 85 år 
 • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
 • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

 

07.12.2020

Vi har ikke mottatt informasjon om nye smittetilfeller i Skiptvet i helgen, og det er fremdeles få nærkontakter her i kommunen. Det tyder på at mange i kommunen er flink til å følge smittevernreglene, og det setter vi veldig pris på. Vi minner allikevel om at det fortsatt er mye smitte i området rundt oss. Fortsett å hold avstand, vask hender ofte, og hold deg hjemme hvis du er syk.

06.12.2020

Det ble i går registrert ett nytt smittetilfelle på Skiptvet kommune i den nasjonale oversikten fra FHI som blant annet VG sin oversikt over smittetilfeller er basert på. Kommunen har ikke mottatt informasjon om dette tilfellet, noe som tilsier at dette er en person som er folkeregistrert i Skiptvet kommune, men som ikke oppholder seg her. 

 

03.12.2020

Smittetilfellet som ble registrert på Skiptvet kommune i den nasjonale oversikten i går viser seg å ikke ha tilknytning til Skiptvet likevel etter en korrigering fra FHI. Derfor er det fremdeles totalt 8 smittetilfeller i Skiptvet kommune siden 10. mars 2020.

 

02.12.2020

Det er registrert ett nytt smittetilfelle på Skiptvet kommune i den nasjonale oversikten. Kommunen har ikke mottatt informasjon om dette tilfellet, noe som tilsier at dette er en person som er folkeregistrert i Skiptvet kommune, men som ikke oppholder seg her. 

 

30.11.2020

Vi har ikke mottatt informasjon om nye smittetilfeller i Skiptvet i helgen, og det er få nærkontakter i kommunen. Det tyder på at mange i kommunen er flink til å følge smittevernreglene, og det setter vi veldig pris på. Vi minner allikevel om at det er mye smitte i området rundt oss. Fortsett å hold avstand, vask hender ofte, og hold deg hjemme hvis du er syk.

25.11.2020

Skiptvet kommune ønsker alle våre unge og studenter hjertelig velkommen hjem til jul. I likhet med nabokommunene oppfordrer vi alle studenter som kommer hjem om å ta en koronatest raskt etter hjemkomst og til å overholde karantenetiden til prøvesvaret er klart. I tillegg er det ønskelig at studenter begrenser fysisk sosial kontakt så mye som mulig de første ti dagene etter hjemkomst. Studenter er ikke i «karantene» i ordinær forstand, men vi setter stor pris på at alle utviser forsiktighet, slik at vi ikke får en smitteoppblomstring i kommunen i forbindelse med julen. 

Studenter som kommer fra områder med høyt smittetrykk, vil være i risikosonen for å ta med smitte hjem til Skiptvet. Mange unge har få eller ingen symptomer, og det vil være en reell fare for at studentene har med seg asymptomatisk smitte, og dermed kan smitte andre, uten selv å vite at de er smittet. 

Ved å ta en koronatest kan denne risikoen reduseres betydelig. Testing foregår i Askim, er gratis og tar få minutter å gjennomføre. 

Testen bestiller du enkelt ved å bruke dette skjemaet: Nettbestilling av koronatest

Du kan også ringe Indre Østfold Legevakts koronatelefon: Tlf 477 80 110.

 

23.11.2020

Vi har ikke hatt noen nye smittetilfeller i Skiptvet i helgen, men vi opplever en økning i antall nærkontakter.

På grunn av økningen av smitte i områdene rundt oss innføres det nå besøksforbud på Sollia Bo- og Servicesenter. Besøksforbudet varer i første omgang ut denne uka (uke 48), det vil så bli gjort en ny vurdering mandag 30. november.

 Utviklingen av smitte i andre kommuner i regionen vår fører til mange lokale regler og restriksjoner. Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på det som skjer også i nabokommunene våre og de tiltak og restriksjoner som til en hver tid er innført der.

 

20.11.2020

Skiptvet kommune følger situasjonen i Indre Østfold kommune spesielt knyttet til at det er flere smittede blant elever på Askim ungdomsskole og de tiltakene som er iverksatt i forbindelse med det. Ansatte i Skiptvet kommune som bor og har tilknytning til utbruddet i Askim er ikke på jobb i Skiptvet før testsvar på ungdommene foreligger, slik kommuneoverlegen i Indre Østfold har oppfordret til.

Det er ingen nye smittede i Skiptvet eller oppgitte nærkontakter den siste uken.

Og som alltid; husk avstand, god håndhygiene og vær hjemme hvis du er syk.

 

16.11.2020

Vi har ikke mottatt informasjon om nye smittetilfeller i Skiptvet i helgen, men det har vært noen nærkontakter i kommunen. Det viser at mange i kommunen er flinke til å følge smittevernsreglene, og det setter vi veldig pris på. Vi minner igjen om at det er mye smitte i området rundt oss. Fortsett å hold avstand, vask hender ofte, og hold deg hjemme hvis du er syk.

12.11.2020

Kommuneoverlegen og Skiptvet kommune har besluttet at det ikke skal arrangeres kamper med lag fra andre kommuner i idrettshallen. Det anbefales også å unngå å reise fra Skiptvet for å spiller kamper i andre kommuner. Dette gjøres av smittevernhensyn.

Det understrekes at all trening i hallen er tillatt og fortsetter som tidligere etter retningslinjer fra særidrettsforbundene.

09.11.2020

Vi har ikke mottatt informasjon om nye smittetilfeller i Skiptvet i helgen, og det er ikke meldt om nye nærkontakter i kommunen. Det tyder på at mange i kommunen er flink til å følge smittevernsreglene, og det setter vi veldig pris på. Vi minner alikevel om at det er mye smitte i området rundt oss. Fortsett å hold avstand, vask hender ofte, og hold deg hjemme hvis du er syk.

 

06.11.2020

Skiptvet kommune følger tett både det som Oslo kommune og andre kommuner rundt Oslo gjør av tiltak grunnet økt smitte av korona. Vi følger også selvfølgelig med på hva våre nærmeste nabokommuner eventuelt vedtar av presiseringer av smitteverntiltak.

Oslo kommune, og flere kommuner rundt, vil fra 10. november innføre svært strenge tiltak som fører til sosial nedstengning i tre uker. Økningen i antall smittede er så stor at det kreves slike tiltak. Skiptvet kommune har ikke pr i dag ikke grunnlag for å ta i bruk så harde reguleringer. Likevel oppfordrer vi sterkt å følge de nasjonale rådene, og være med å bidra til at vi får snudd smittetrenden.

Skiptvet kommune har i kriseledelsen, fredag 6. november, gjennomgått regjeringens skjerpede råd og tiltak knyttet til koronasituasjonen.

Kommuneoverlegen og kommunen kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å følge de føringene som nå er kommet, og det som allerede gjelder. I tillegg så vil det komme ytterligere strenge tiltak i Oslo og regionene rundt som er viktig å få med seg og følge. Oppdaterte informasjon om nasjonale og regionale tiltak finner du hos Regjeringen og Folkehelseinstituttet. 

Skiptvet har vært heldig med få smittede, men det er et høyt smittetrykk rundt oss. Det er viktigere enn noen gang at alle tar smittevernreglene på alvor:

Hold avstand, ha god hånd- og hostehygiene og holde deg hjemme hvis du er syk. Dessuten skal vi i en periode framover begrense vår sosiale kontakt med andre i tråd med de nye nasjonale rådene. DU finner de nasjonale rådene litt lenger ned på denne siden og her: Regjeringen

Skiptvet kommune kommer med følgende presisering knyttet til nye tiltak som ble presentert torsdag 5. november:

 • Unngå unødvendig reising i Norge og utlandet om mulig.

 • Hvis du er pendler bruk hjemmekontor om du kan det, eller vær veldig bevisst på hvordan du ferdes i Oslo eller nærliggende region. Skiptvet kommune har to pendlerkontor tilgjengelig hvis man trenger det.

 • Helsestasjonen opprettholder sitt tilbud slik de har i dag.

 • Barnehage og SFO opprettholder sine åpningstider slik det er i dag.

 • Foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner har rett til tilbud om tilsyn hvis situasjonen strammes inn.

 • Ungdomsklubben Gjøkeredet holder åpent med de reglene som gjelder for antall og smittevernregler pr i dag.

 • Biblioteket opprettholder sine åpningstider og smitteverntiltak som tidligere

 • Viken fylkeskommune har bestemt at videregående skoler skal settes til rødt nivå. Det betyr at det vil være mer digitalundervisning og mindre grupper på skolen for å sikre en menters avstand.

 • Ingen endring pr i dag for ungdomsskole, barneskole eller barnehage.

 • Arrangement kan gjennomføres når man følger reglene slik de står, men unngå situasjoner med mingling. Alle skal ha lister over deltakere og desinfeksjon tilgjengelig. Tenk nøye igjennom om det er behov for servering og da evt. hvordan det skal gjennomføres.

 • Kommunen skal informeres om arrangement og vurdere om det kan gjennomføres eller ikke.

 • Lag og foreninger må i tillegg følge med på egne råd og veiledninger fra sine nasjonale særforbund og andre.

 • Folkebadet holder åpent to dager i uken slik det har vært i høst, men ingen endringer knyttet til opplegg med påmelding og antall pr i dag grunnet smittesituasjonen.

Situasjonen følges fra dag til dag, og endringer og stengninger kan skje veldig raskt. Punktene over er med forbehold om dette.

 

Tidligere oppdateringer

05.11.2020

Regjeringen la i dag, torsdag 5. november, frem nye retningslinjer og anbefalinger vedrørende koronasituasjonen.

Regjeringen legger også til flere tiltak som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Dersom det skulle være aktuelt å innføre ytterligere tiltak ut over de nasjonale i Skiptvet kommune vil vi informere om det fortløpende. 

Se mer informasjon om alle tiltak hos regjeringen.no 

Nedenfor kommer sentrale anbefalinger og råd som gjelder nå.

Anbefalinger for alle i hele landet 

Sosial kontakt

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)

 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

Reiser

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)

Skoler og utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. (Nytt)

 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. (Nytt)

Regler for alle i hele landet

Private sammenkomster og arrangementer

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Uteliv

 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)

 

Det er også lagt fram nye tiltak for regioner med mye smitte. Dette gjelder pr i dag ikke for Skiptvet kommune, men det gjøres løpende vurderinger på dette og tiltak kan bli innført på kort varsel. 

Se mer informasjon om alle tiltak hos regjeringen.no 

 

02.11.2020

Skiptvet kommune har i løpet av helgen ikke mottatt informasjon om nye smittetilfeller.

Det siste tilfellet som ble registrert på 28. oktober i Skiptvet kommune, er en person som er folkeregistrert i Skiptvet, men som ikke oppholder seg her til daglig, for eksempel en student. Det kan derfor dukke opp tilfeller som kommunen ikke kjenner til, og får ikke informert om dette slik vi gjør ellers.

Når vi får registrert smitte om en innbygger som bor fast i kommunen så er rutinen som følger:

 • kommuneoverlegen blir kontaktet av smitteteamet eller sykehuset

 • den som testet positivt kontaktet for å sikre isolasjon, undersøke symptomer, får oversikt over familie og andre nærkontakter og få satt disse i karantene

 • nærkontakter blir kontaktet for å karantene, få time for testing mv.

 • smitteteam i andre kommuner blir kontaktet for å informere om at de har en nærkontakt i sin kommune der det er aktuelt

 • den som er smittet blir videre fulgt opp av sin fastlege eller kommuneoverlegen

 • av personvernhensyn kan vi ikke si mer enn antall som er smittet og at prosedyre følges

 

Utover dette har kommunen faste møter med status koronasituasjonen fra alle deler av kommunen slik at vi kan til enhver tid vurdere tiltak for kommunen utover de nasjonale tiltakene.

Det viktigste er uansett – HOLD AVSTAND – VASK HENDER – VÆR HJEMME HVIS DU IKKE ER I FORM – BRY SEG OM HVERANDRE

 

 

30.10.2020

Ekstra info: Vi ser av kommentarer på vårt tidligere innlegg på FB at VG opplyser om at det er en smittet 28. oktober. Det er ikke tilfelle. Vi legger ut fortløpende informasjon når det er nye tilfeller. VG blir kontaktet.

Skiptvet kommune har ikke hatt nye smittede siden 18. oktober. Det er vi veldig glade for, men det er mye smitte rundt oss og det er ingen logikk i hvordan Covid-19 smitter.

Kommunen kontakter daglig definerte nærkontakter i Skiptvet som vi får informasjon om fra andre kommuner. Disse personene må i karantene og testes.  

Denne uken har det kommet mange nye nasjonale tiltak. Disse skal følges, og når de følges så er det faktisk mulig å gjennomføre aktiviteter og arrangement. La barna feire Halloween, men følg FHIs råd for dette.

Lag, foreninger og innbyggere i Skiptvet er flinke til å kontakte kommunen når de skal ha arrangement eller trenger smittevernråd, fortsett med det!

Men husk; man må ikke være med på alt alltid, å holde avstand er den eneste sikre veien for å unngå smitte, vask hender ofte, vær hjemme når du ikke er i form.

Så tar vi vare på hverandre på de måtene vi kan.

God helg!

 

 

27.10.2020

Mandag 26. oktober presenterte regjeringen nye nasjonale tiltak for å begrense smittespredning. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til onsdag 28. oktober.  Tiltakene er følgende:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

 

Du kan lese hele pressemeldingen fra regjeringen her.

Den inneholder også informasjon om karanteneregler og forslag til lokale tiltak for kommuner med høy smitte. Skiptvet kommune innfører ingen lokale tiltak nå. 

 

 

18.10.2020

2 innbyggere i Skiptvet kommune er søndag bekreftet smittet. Personene er kontaktet, og blir fulgt opp med nødvendige smitteverntiltak.

 

12.10.2020

Alle arrangement, selskaper og andre sammenkomster skal meldes inn til Skiptvet kommune

Alle arrangementer som skal avholdes på et offentlig sted i Skiptvet kommune skal meldes inn til kommunen senest fem dager før arrangementet avholdes. Dette skal meldes til servicekontoret@skiptvet.kommune.no eller på telefon 69 80 60 00 til Skiptvet kommune. 

Det kan gjennomføres arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, forutsatt at forskrift for smitteverntiltak følges og at det er en ansvarlig arrangør.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at kommuneoverlegen kan avlyse arrangementer på kort varsel ved lokale smitteutbrudd. 

Arrangøren har ansvar for at retningslinjene for smittevern blir overholdt på alle sine arrangementer

 • syke personer skal ikke delta på arrangementer
 • tilrettelegge for gode hygieneforhold
 • redusert kontakt mellom personer, overholde avstandsregler på en meter
 • føre deltagerlister

Arrangør skal melde inn sine arrangementer til kommunen fem dager før arrangementet avholdes. Dette gjelder nye arrangement, også faste som skal gjennomføres regelmessig og som kommunen ikke kjenner til pr i dag, men da holder det med kun en registrering. 

Arrangøren skal beskrive:

 • hvor og når arrangementet skal holdes
 • hva slags arrangement det er
 • hvordan servering/salg av mat og drikke skal foregå
 • hvilke renholdsrutiner dere har før, under og etter arrangementet
 • hvordan dere fører og oppbevarer deltagerlister

Føring av deltagerlister

Listen skal oppbevares hos arrangør og makuleres 10 dager etter arrangementet.

Deltagerlister skal inneholde tid og sted for arrangement, navn og telefonnummer på hver deltager.

Vi anbefaler bruk av elektronisk føring av deltagerlister der det er mulig

Innmelding av idrettsarrangement

Seriekamper som for eksempel i volleyball, håndball og fotball skal ikke meldes inn som et arrangement. Det forutsettes at idrettens bestemmelser om smittevern (covid-19) overholdes. 

Nasjonal veileder  - Smittevern for idrett (covid-19) finner du her.

Arrangement som arrangeres utenom faste treninger og aktiviteter skal meldes inn. Det er aktiviteter som turneringer, cuper, oppvisninger, sesongavslutninger osv. 

Dette skal meldes til servicekontoret@skiptvet.kommune.no eller på telefon 69 80 60 00 til Skiptvet kommune. 

Tillatt med private sammenkomster i hjemmet, inntil 20 personer

Bursdager og lignende som holdes hjemme betegnes som private sammenkomster og har følgende regler:

Private sammenkomster tillates med maksimalt 20 deltakere i løpet av sammenkomsten. Det forutsettes at nasjonale retningslinjer for avstand mellom personer overholdes, at arrangør overholder Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak og at det føres gjestelister. Som "private sammenkomster" regnes enhver anledning der personer fra forskjellige husstander samles i private hjem, fritidsboliger, uavhengig av om sammenkomsten foregår utendørs eller innendørs.

Sammenkomster med inntil 20 personer som avholdes i private hjem skal ikke meldes inn til kommunen.

Anmodning om bruk av munnbind i kollektivtransporten

På grunn av smitteutviklingen i Oslo, lokal smitteoppblomstring i vår nabokommune Rakkestad, og at Indre Østfold kommune har innført lokal forskrift om bruk av munnbind på all offentlig transport fra mandag 12. oktober og ut måneden, vil Skiptvet kommune på det sterkeste anmode innbyggere om å bruke munnbind på kollektivtransport ut og inn av kommunen. Dette gjelder når det ikke er mulig å overholde 1 meters avstand og for personer over 12 år.

 

07.09.2020:

Symptomer på covid-19, forkjølelse, influensa eller annet

De vanligste symptomene ved covid-19 ligner symptomer ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange har hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne litt om allergi.

Tabellen under kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

Tabell. Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi.JPG

Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmesider

 

28.08.2020:

I bo- og arbeidsregion Indre Østfold med kommunene Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvet og Marker er smittesituasjonen tilnærmet normalisert. FHI og Helsedirektoratet har derfor vurdert at man kan oppheve rådet om munnbindbruk i denne regionen.

 

17.08.2020:

Klikk her for å lese pressemeldingen fra Skiptvet kommune mandag.17.august 2020

 

14.08.2020:

Ungdomsskoleelever må ha munnbind på bussen fra og med mandag morgen!

Det kom ny anbefaling for kort tid siden om bruk av munnbind på kollektivtrafikk. Anbefalingen gjelder ungdom fra og med 8.trinn og voksne. Det betyr at ungdomsskoleelevene selv/foresatte må sørge for at de har munnbind når de går på skolebussen på mandag 17. august.

På Regjeringen.no står følgende:

Regjeringen anbefaler at folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold fra mandag av bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meter avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

– Bruk av munnbind erstatter ikke rådet om å holde minst en meter avstand til andre. Avstand beskytter mye bedre enn munnbind. Vi anbefaler munnbind som en ekstra beskyttelse når det er vanskelig å holde en meter avstand på kollektivtransport, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, vaske hendene godt og teste seg hvis man har symptomer er fortsatt like viktige, sier Høie.

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

- Du kan bruke engangsmunnbind eller tøymunnbind, enten hjemmesydde eller kjøpte. Tøymunnbind kan vaskes og brukes flere ganger, og vil være et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ enn medisinske munnbind som må kastes etter en gangs bruk, sier Høie.

– Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meter avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent.  Meteren er altså viktigere enn munnbindet, påpeker han.

Barn som går på barnetrinnet (1. – 7. klasse) og de som er yngre enn dette anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Les mer :

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anbefaler-munnbind-pa-fulle-busser-og-tog-i-oslo-og-indre-ostfold/id2724562/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2014.08.2020-14:19&utm_content=Koronasituasjonen

 

12.08.2020:

Onsdag er det påvist smitte hos en person i Skiptvet kommune. Personen er kontaktet og nødvendige smittetiltak er satt i gang. Totalt er det nå påvist 3 smittede i Skiptvet i august. 

 

11.08.2020:

Som det ble informert om i går er alle arrangement i regi av lag og foreninger utsatt eller avlyst, og idrettsanlegg og andre anlegg holdes stengt. Det åpnes imidlertid for gjennomføring av utendørs organisert idrett for barn og unge. Dette forutsetter at de smittevernsregler som gjelder for all aktivitet overholdes, samt også at de koronareglene idretten har fått fra sine særforbund følges. Vi minner om at situasjonen vedrørende dette også raskt kan endre seg. 

10.08.2020: 

Klikk her for å se pressemeldingen fra Skiptvet kommune med liste over tiltak som innføres fra mandag 10. august 2020. 

 

09.08.2020:

Oppdatering kl 20.30: En innbygger i Skiptvet kommune er søndag bekreftet smittet. Personen kontaktes og blir fulgt opp med nødvendige smitteverntiltak. Totalt er da 2 innbyggere registrert smittet denne uken. 

 

Oppdatering kl 18.00: Den ansatte ved Finlandsskogen barnehage har fått negativt svar på sin koronatest. Dermed er ingen ansatte eller barn i barnehagen lenger i karantene. 

 

Skiptvet kommune holder alle barnehager og SFO åpne mandag, selv om Indre Østfold kommune har valgt å holde stengt i uke 33. Dette er med forbehold om at smittesituasjonen i Skiptvet ikke endres vesentlig de neste dagene, men det kan skje raskt. På grunn av stort press på testtaking og analysering av tester så kan nye tilfeller bli rapportert fra time til time.

 

08.08.2020:

Kommuneoverlegen og kommuneledelsen har besluttet at 17 barn og 8 voksne er satt i karantene ved Finlandsskogen barnehage, fordi det er mistanke om koronasmitte hos en av de ansatte. Alle må være i karantene fram til svaret på testen foreligger. Dette gjelder to avdelinger. Ny informasjon vil bli gitt  så fort vi har et svar.  

 

07.08.2020:

Skiptvet kommune har i dag, 7. august 2020, fått bekreftet at en innbygger er smittet. Personen er kontaktet og nødvendig smitteverntiltak gjennomføres.

 

 

Pressemelding fra Skiptvet kommune mandag 10. august 2020

Smittesituasjonen i Skiptvet kommune er uavklart og uoversiktlig. Våre nærkommuner har et forhøyet smittebilde og spesielt Indre Østfold kommune har en alvorlig smittesituasjon og har gjort mange ekstraordinære tiltak for å begrense spredning.

 

Skiptvet er nært knyttet til Indre Østfold kommune på mange områder og måter og vi er bekymret for at også vi skal få en oppblomstring av smitte. Skiptvet kommune har innført noen tiltak og forsterker dette med ytterligere tiltak.

 

Vi oppfordrer nå alle til å stå sammen om denne dugnaden. Hver og en av oss kan gjøre mange små og store ting, som f.eks. å handle på ulike tider av døgnet, unngå store og små samlinger/selskap være gode på desinfeksjon/håndvask, være hjemme hvis man føler seg syk og teste seg ved mistanke om smitte.

 

Skiptvet kommune innfører fra mandag 10. august kl. 1500 å opprettholde tiltak og iverksette nye. Det vil gjøres en ny vurdering av situasjonen mandag 17. august.

Tiltak:

 • Opprettholde besøksforbudet ved Sollia bo- og servicesenter
 • Helsepersonell pålegges å ikke reise utenlands
 • Bruk av munnbind for helsepersonell i pasientnært arbeid som er nærmere enn 2 m
 • Helsestasjonen reduserer sine tjenester til å gjelde oppfølging av gravide og nyfødte, og gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet. Det gis konsultasjoner på telefon.
 • Biblioteket holdes stengt i uke 33
 • NAV holdes stengt for publikum i uke 33
 • Servicekontoret er åpent, men vi ber publikum å kontakte kommunen pr telefon så langt det er mulig
 • Plan, landbruk og teknikk og andre som har publikumskontakt gjør dette pr telefon eller ute med avstand hvis det er befaring
 • Anbefaler alle ansatte i kommunen om å begrense reiser og unngå store folkemengder.
 • Alle arrangement i regi av lag og foreninger utsettes eller avlyses, og idrettsanlegg og andre anlegg holdes stengt.  
 • Det kan kun gjennomføres politiske møter i kommunehuset, og interne møter ihht. smittevernplan ved bruk av møterom
 • Hjemmekontor i den grad det er mulig for ansatte
 • Planleggingsdager i barnehage og skole i uke 33 gjennomføres som planlagt, men ved bruk av digitalkommunikasjon og med mindre grupper i kommunale bygg for å håndtere det praktiske til skolestart.
 • Badeplassen Bergsjø stenges
 • Næringslivet oppfordres til en forsterket oppmerksomhet på smittevern

 

Barnehage- og skolestart

 • Åpning av barnehager og skoler går som planlagt, på gult nivå, forutsatt at situasjonen tilsier det

 

Skiptvet 10. august 2020

 

Anne-Grethe Larsen                                                                                     Per Egil Pedersen

Ordfører                                                                                                            Rådmann

Pleie- og omsorg/Sollia bo- og servicesenter -besøk tillatt etter avtale

Det er nå åpent for besøkende på Sollia bo- og servicesenter, men bare etter avtale. Kontakt Sollia på tlf 69 80 61 00 hvis du planlegger et besøk. 

 

Kommunale bygg og kontor - restriksjoner

 • Servicekontoret er åpent, men vi ber publikum å kontakte kommunen pr telefon så langt det er mulig
 • Plan, landbruk og teknikk og andre som har publikumskontakt gjør dette pr telefon eller ute med avstand hvis det er befaring

Åpningstider: kl 08.00 - 15.45. 

 

NAV

Drop-in: Tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 11.00 

TLF: 55 55 33 33.

 

Søknad om sosialhjelp

Søknad om økonomisk stønad

Sjekkliste barn i familier som mottar økonomisk stønad

Krav til dokumentasjon ved søknad om økonomisk sosialhjelp

Søknad om økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut søknadsskjema, kan du levere søknad på et vanlig ark. Søknader med evt. dokumentasjon kan leveres i postkassa ved den venstre inngangen på det røde huset (Solheim) ved kommunehuset. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

10.08.2020: 

 

Smittesituasjonen i Skiptvet kommune er uavklart og uoversiktlig. Våre nærkommuner har et forhøyet smittebilde og spesielt Indre Østfold kommune har en alvorlig smittesituasjon og har gjort mange ekstraordinære tiltak for å begrense spredning.

Skiptvet er nært knyttet til Indre Østfold kommune på mange områder og måter og vi er bekymret for at også vi skal få en oppblomstring av smitte. Skiptvet kommune har innført noen tiltak og forsterker dette med ytterligere tiltak. Ett av tiltakene er å redusere tilbudet i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Vi vil kontakte de med planlagt konsultasjon om denne vil utsettes eller gjøres over telefon/digital løsning. 

Har dere spørsmål er vi tilgjengelige på telefon, SMS ( 48863772 ) og mail (helsestasjonen@skiptvet.kommune.no )

Mer informasjon om helsestasjons- og skolehelsetjenesten her

Skiptvet bibliotek

Skiptvet bibliotek er åpent som normalt. Mer informasjon: Skiptvet bibliotek

Frivilligsentralen er åpen

Frivilligsentralen er åpen igjen, følg med på deres Facebooksider for oppdatert informasjon: Skiptvet Frivilligsentral

Indre Østfold Renovasjon - restriksjoner

10.08.2020:

Med bakgrunn i innførte tiltak fra IØ kommune, ønsker også IØR å bidra for å begrense smittespredningen. 
I tillegg til allerede innførte tiltak gjør vi ytterligere noen innstramninger.
Besøkende kan kun henvende seg til administrasjonen via epost eller telefon. 
Betaling for besøk på gjenvinningsstasjonen vurderes etter volum og ved bruk av vipps eller bankkort. 
 
Vi ber om at alle som skal besøke oss:
IKKE venter på et svar på en koronatest.
IKKE har hatt kontakt med noen som er smittet eller har mistanke om smitte, eller er i karantene. 
IKKE har besøkt Mines, Corner pub, Snackbaren 1985 eller andre aktuelle steder, uten å ha mottatt et negativt prøvesvar på koronatesting. 
 
Vi vil i denne tiden registrere for tilrettelegging av smittesporing. 
 
Vis hensyn - hold avstand og husk god håndhygiene. 
Er du syk med symptomer på korona eller har mistanke om smitte, ber vi deg bli hjemme.
 
Mer info og oppdatert informasjon: Indre Østfold Renovasjon 

Tiltak som gjelder Skiptvet kirkelige fellesråd

Den norske kirke i Skiptvet følger de retningslinjer som kommer fra myndighetene for å hindre spredningen av Koronaviruset. Dette gjør vi i solidaritet med og omtanke for de som er særlig sårbare dersom de blir smittet.

 

Fra 8. juni åpner vi menighetskontoret for beøkende igjen. Våre åpningstider i sommer er onsdager fra kl. 10.00 – 15.00, og fredager fra 09.00 – 14.00. Vi anbefaler likevel at dere som kan ringer for å avtale et tidspunkt, slik at vi kan betjene dere på best og sikrest måte.

De som skal besøke oss må overholde gjeldende smittevernregler:

 • Holde en meters avstand
 • Bruke desinfeksjonsmiddel (tilgjengelig hos oss) før dere kommer inn
 • Personer som kan være koronasyke, er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjoner kan ikke komme inn til oss

Det er laget nasjonale retningslinjer for en gradvis gjenåpning av kirkene for gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi ber om at dere følger med på vår hjemmeside (www.skiptvet.kirken.no) for nærmere opplysninger om tid og sted for gudstjenester. Vi minner om at det i sommer blir gudstjenestesamarbeid med Hobøl og Spydeberg, og at det da blir gudstjeneste i Skiptvet kirke hver 3. uke.

 

På grunn av smittevernhensyn må vi sette noen begrensninger for gudstjenester og kirkelige handlinger. Disse er i tråd med anbefalinger fra FHI og lokale helsemyndigheter, og vil bli gjort tilgjengelig på våre hjemmesider. Per i dag tillates det maksimalt 45 deltakere i gudstjenester og kirkelige handlinger i Skiptvet.

 

Årets konfirmasjoner er utsatt til høsten. Nye tentative datoer finner dere på hjemmesiden til Skiptvet Menighet. Som en følge av dette blir det oppstart for neste års konfirmantkull i november, og konfirmasjon i 2021 blir i september.

 

I disse tider kan det være godt å ha noen å snakke med, og da er selvsagt bygdas befolkning også velkommen til å kontakte våre ansatte på telefon eller mail.

 

Sokneprest Anne Ringen, telefon 988 00652, mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no

               

Menighetspedagog Mona Skogstad, telefon 400 34584, mail: menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

 

Kirkeverge Rune Johansen, telefon 917 87650, mail: kirkeverge@skiptvet.kirken.no

 

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielse hos Human-Etisk Forbund

Begravelser: går som planlagt, men vi tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss også til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/gravferd/

Vielser: ta kontakt med regionkontoret for nærmere informasjon og avtale. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/vigsel/

Navnefest og konfirmasjon: alle seremonier i april, mai og juni er dessverre avlyst.

Oppdatert informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier og kurs, finner du på Human-Etisk Forbunds egen informasjonsside.

Kontakt: Human-Etisk Forbund Avdeling øst, telefon 23 15 60 60, e-post ostfold@human.no

Hva kan du gjøre for å forhindre smitte?

Alle de vanlige sykdommene våre som influensa, forkjølelse, øyekatarr og omgangssyke er virussmitte.

Det viktigste er at vi alle sammen tar hensyn til våre medmennesker når vi er syke:

 • Bruk papirlommetørkle – kast alltid papiret rett i søppelkassen
 • Unngå å hoste mot andre mennesker – host og nys i albuekroken
 • Vaske hender ofte og grundig – spesielt når du har vært ute blant folk
 • Bruk hånddesinfeksjonsmiddel – dette er et god alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise

Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon for spørsmål om korona

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Nummeret til informasjonstelefonen er 815 55 015.

Mer informasjon om koronavirus finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet (FHI)

Les mer om koronavirus på FHI


Please read the Folkehelseinstituttet’s webpages for information about the coronavirus.