Kommunale bygg er åpne fra 2. juni

Kommunale bygg er åpne igjen fra 2. juni. Det er fremdeles viktig å følge smittervernsregler. Vask/sprit hendene før du går inn, og hold minst 1 meters avstand. 

Henvendelser til plan, landbruk og teknikk gjøres via Servicekontoret.

Åpningstider: kl 08.00 - 15.00 fram til og med 15. september. 

 

NAV er åpent - informasjon og åpningstider

Åpningstider:

Tirsdager og torsdager fra kl. 09.00 – 11.00.

TLF: 55 55 33 33.

Ved behov for rask kontakt, ring 412 85 674 eller 416 11 620

Søknad om sosialhjelp

Sjekkliste barn i familier som mottar økonomisk stønad

Krav til dokumentasjon ved søknad om økonomisk sosialhjelp

Søknad om økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut søknadsskjema, kan du levere søknad på et vanlig ark. Søknader med evt. dokumentasjon kan leveres i postkassa ved den venstre inngangen på det røde huset (Solheim) ved kommunehuset. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er tilbake i ordinær drift

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er nå tilbake i ordinær drift med ekstra smittevern tiltak. 

Det vil si brukere av svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5år og fysioterapi vil få en SMS i forkant av konsultasjon på helsestasjonen for å forsikre at dere er friske før dere kommer.
Når det gjelder skolehelsetjenesten vil "Åpen dør tilbudet" foregå ute. Det vil si at helsesykepleierne vil være tilgjengelige for elevene ute i friminutter mens konsultasjoner 1-1 innendørs, må være avtalt på forhånd.

Vi har et forsterket renhold mellom konsultasjoner, og følger ellers rådene fra helsemyndighetene om sykdom og avstand der det er mulig.

Etter en periode med redusert tjeneste, vil vi nødvendigvis ha noe etterslep på konsultasjoner. Dette jobber vi fortløpende med å komme i kapp med. Så takk for tålmodigheten!

Har dere spørsmål om oss, tjenestene eller annet? -Ta gjerne kontakt på telefon, SMS, mail eller Facebook siden vår; Skiptvet Helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 

 

Er det spørsmål kontakt helsestasjonen på telefon 48863772 eller mail helsestasjonen@skiptvet.kommune.no

 

Jordmor kan kontaktes på telefon 48 86 06 44 

Pleie- og omsorg

Som et forebyggende tiltak for å beskytte pasientene strenge restriksjoner for besøk på Sollia bo- og servicesenter for besøk, og det gjøres konkrete tiltak internt i driften for å sikre at det ikke kommer smitte inn.

Skiptvet bibliotek - gradvis gjenåpning fra 27. mai

Skiptvet bibliotek vil foreta en gradvis gjenåpning fra onsdag 27. mai kl. 11. Det vil bli med gode smitterverntiltak og visse restriksjoner, samt at åpningstidene vil være redusert i forhold til normalt.
Her kan du lese mer om åpningstidene og hvordan det vil gjennomføres: https://www.skiptvet.kommune.no/gradvis-gjenaapning-av-skiptvet-bibliotek.6312742-512832.html

Alle arrangementer i biblioteket er avlyst fram til minst 15. juni.

Frivilligsentralen åpner igjen 9.mai

Frivilligsentralen har vært stengt for aktiviteter i mange uker. Nå gleder vi oss derfor til å kunne åpne litt igjen i Gjenbruken, og tilby salg av kaffe og vafler i kafèen vår. 

 

Vi har innført nye regler som alle må forholde seg til:

 

- Maks 9 kunder i lokalet om gangen. Hold 1 meter avstand.

- Bruk antibac på hendene før du går videre inn i lokalet. Denne står ved døren.

- Unngå å ta på ting du ikke skal ha. Spør betjeningen dersom du lurer på noe.

- Vi oppfordrer våre kunder til å betale med kort for å unngå den potensielle smittekilden som kontanter utgjør.

- I kafèdelen vår har vi fjernet mange av stolene for å kunne overholde regelen om å holde avstand inne.

- Vi har ikke selvbetjening i kafèen vår og kaffen får du i pappkrus.

- Er du syk, så ber vi deg om at du blir hjemme.

- Til de som vil levere ting til Gjenbruken. Disse settes på plattingen ved "bakdøra" vår. Gi beskjed til betjeningen. Tingene vil bli satt på lager i 1-2 uker for at vi skal være sikre på at de ikke innebærer noen smitterisiko. 

Nå er det ekstra viktig at tingene som blir levert er rene og hele.

Er det noe dere lurer på, så ta gjerne kontakt med oss på tlf 47981608

Tiltak som gjelder Skiptvet kirkelige fellesråd - fra 8. juni

Den norske kirke i Skiptvet følger de retningslinjer som kommer fra myndighetene for å hindre spredningen av Koronaviruset. Dette gjør vi i solidaritet med og omtanke for de som er særlig sårbare dersom de blir smittet.

 

Fra 8. juni åpner vi menighetskontoret for beøkende igjen. Våre åpningstider i sommer er onsdager fra kl. 10.00 – 15.00, og fredager fra 09.00 – 14.00. Vi anbefaler likevel at dere som kan ringer for å avtale et tidspunkt, slik at vi kan betjene dere på best og sikrest måte.

De som skal besøke oss må overholde gjeldende smittevernregler:

  • Holde en meters avstand
  • Bruke desinfeksjonsmiddel (tilgjengelig hos oss) før dere kommer inn
  • Personer som kan være koronasyke, er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjoner kan ikke komme inn til oss

Det er laget nasjonale retningslinjer for en gradvis gjenåpning av kirkene for gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi ber om at dere følger med på vår hjemmeside (www.skiptvet.kirken.no) for nærmere opplysninger om tid og sted for gudstjenester. Vi minner om at det i sommer blir gudstjenestesamarbeid med Hobøl og Spydeberg, og at det da blir gudstjeneste i Skiptvet kirke hver 3. uke.

 

På grunn av smittevernhensyn må vi sette noen begrensninger for gudstjenester og kirkelige handlinger. Disse er i tråd med anbefalinger fra FHI og lokale helsemyndigheter, og vil bli gjort tilgjengelig på våre hjemmesider. Per i dag tillates det maksimalt 45 deltakere i gudstjenester og kirkelige handlinger i Skiptvet.

 

Årets konfirmasjoner er utsatt til høsten. Nye tentative datoer finner dere på hjemmesiden til Skiptvet Menighet. Som en følge av dette blir det oppstart for neste års konfirmantkull i november, og konfirmasjon i 2021 blir i september.

 

I disse tider kan det være godt å ha noen å snakke med, og da er selvsagt bygdas befolkning også velkommen til å kontakte våre ansatte på telefon eller mail.

 

Sokneprest Anne Ringen, telefon 988 00652, mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no

               

Menighetspedagog Mona Skogstad, telefon 400 34584, mail: menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

 

Kirkeverge Rune Johansen, telefon 917 87650, mail: kirkeverge@skiptvet.kirken.no

 

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielse hos Human-Etisk Forbund

Begravelser: går som planlagt, men vi tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss også til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/gravferd/

Vielser: ta kontakt med regionkontoret for nærmere informasjon og avtale. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/vigsel/

Navnefest og konfirmasjon: alle seremonier i april, mai og juni er dessverre avlyst.

Oppdatert informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier og kurs, finner du på Human-Etisk Forbunds egen informasjonsside.

Kontakt: Human-Etisk Forbund Avdeling øst, telefon 23 15 60 60, e-post ostfold@human.no

Nytt telefonnummer til legevakten for spørsmål om korona

Indre Østfold kommune har opprettet et eget telefonnummer for henvendelser og spørsmål vedrørende koronaviruset. Telefonnummer er 477 80 110

Åpningstid på dette nummeret er mandag-fredag kl. 10.00-21.00 og lørdag-søndag kl. 12.00-18.00.

Dette nummeret kan brukes hvis du ha spørsmål om du bør testes for koronavirus, eller har andre aktuelle spørsmål om koroanviruset. Du kan oppleve noe kø på telefonen, da vi har stor pågang. Får du opptatt, så ber vi deg om å prøve igjen.

Informasjon finnes også på nettsiden fhi.no, og den nasjonale publikumstelefonen: 815 55 015.

Andre spørsmål om sykdom eller helse: Ringe fastlegen din.

Ting som haster eller ikke kan vente til neste dag, ring legevakten 116 117.

Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Det er særdeles viktig at du ikke møter opp på legevakten uten å ringe først.

Følg de anvisninger og beskjeder du mottar på telefon fra fastlege og legevaktens personell.

Hva kan du gjøre for å forhindre smitte?

Alle de vanlige sykdommene våre som influensa, forkjølelse, øyekatarr og omgangssyke er virussmitte.

Det viktigste er at vi alle sammen tar hensyn til våre medmennesker når vi er syke:

  • Bruk papirlommetørkle – kast alltid papiret rett i søppelkassen
  • Unngå å hoste mot andre mennesker – host og nys i albuekroken
  • Vaske hender ofte og grundig – spesielt når du har vært ute blant folk
  • Bruk hånddesinfeksjonsmiddel – dette er et god alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise

Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon for spørsmål om korona

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Nummeret til informasjonstelefonen er 815 55 015.

Mer informasjon om koronavirus finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet (FHI)

Les mer om koronavirus på FHI


Please read the Folkehelseinstituttet’s webpages for information about the coronavirus.