Hvorfor bildeling

Bildeling og bruk av elbiler er bedre for klimaet. Bildeling kan både redusere utslipp og sosiale forskjeller. Innbyggere som ikke har bil, kan leie en bil i nærheten, og kanskje kan ordningen også utfordre husholdningers bil nummer to eller tre. I kommunen blir det enklere å dele tjenestebiler mellom enheter. Færre produserte biler er bra for klima og miljø, og færre biler i kommunen bidrar til et bedre trafikkmønster. Bildelingsordning er også et tiltak i klimabudsjettet.

Bildelingsordningen støtter opp aktuelle bærekraftsmål:                  

  • 9 – Innovasjon og infrastruktur                                        
  • 11 – Bærekraftige byer og samfunn                                      
  • 13 – Stoppe klimaendringene

wVhQ 83iXnoUKQAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Erfaringer i Skiptvet kommune de siste 12 måneder

Innføringen av ordningen var en utfordrende prosess med tanke på at 2021 var sterk preget av korona og tilhørende restriksjoner. I starten av 2022 økte kommunen oppmerksomheten på ordningen, og i samarbeid med MoveAbout ble flere kampanjer gjennomført. MoveAbout presenterte bilene under Bygdedagen, og MemberMedia lagde en fin artikkel om bruken av ordningen for å senke terskelen hos innbyggere til å benytte seg av tilbudet: https://www.skiptvet.kommune.no/wenche-testet-kommunens-el-bilutleie.6514180-514549.html

Kommunen innførte også endringer med tanke på tilgjengeligheten slik at kommunale biler ble tilgjengelig 24/7 i ferietiden når kommunale ansatte ikke brukte bilene. Frivillige organisasjoner fikk informasjon om ordningen slik at disse kan bruke bilene til transport ved ulike aktiviteter. Natteravn i Skiptvet har fått tilgang til syklene for å lette deres frivillige innsats i bygda. Disse tiltakene førte til et stort oppsving i bruk av ordningen. Per september 2022 kan kommunen vise til følgende bruk:

  • 60 registrerte brukere
  • 354 reservasjoner av ansatte i Skiptvet kommune siden juni 2021
  • 5588 kilometer kjørt av ansatte siden i Skiptvet kommune siden juni 2021
  • 62 reservasjoner av private siden mars 2022
  • 6487 kilometer kjørt av private siden mars 2022
  • 6 reservasjoner av ansatte for elsykler, men faktisk bruk er nok høyre

MJLL 2kSjumYAAAAASUVORK 5CYII=

Ordningen oppleves som et godt tiltak, men kommunen er også klar over at det trenges oppfølging slik at bruken av bilene fortsetter å øke for å utnytte ordningen maksimalt. I denne forbindelse gjennomfører kommunen en spørreundersøkelse for å få innspill fra brukerne. Kommunen håper derfor at du kan avsette  ett minutt for å svare på noen enkle spørsmål: https://forms.office.com/r/CmKjegfzPB    

Du kan lese mer om bildelingsordningen på kommunens hjemmeside: https://www.skiptvet.kommune.no/leie-en-el-bil.567556.no.html

Har du ellers spørsmål til ordningen, kontakt servicekontoret.