Siden det er fritt sykehusvalg kan det være vanskelig å finne ut hvem som blir født så tett som mulig opp mot bygdedagen. Derfor er årets bygdebarn det barnet som er født nærmest mulig fredag 5. juni kl. 15.00.

Vi ønsker at publikum hjelper oss med å finne årets bygdebarn og ringer på tlf. 69 80 60 00 eller sender en sms på tlf. 45 63 84 24 helt fram til kl. 15.00 på lørdag den 6. juni.