Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Aktiv fritid for alle – 2022

Publisert , Oppdatert 26. august 2022
f9551765rf

f9551765rf

Det å kunne delta i fritidsaktiviteter og være sammen med andre er viktig for alle – både barn, unge, voksne og eldre.

Bli med og skap aktiv fritid for alle! Lag og foreninger som vil bidra til at flere får delta i organiserte fritidstilbud, som deltakere og som frivillige, kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

To år med avlyste eller sterkt reduserte fritidstilbud har satt sitt preg på frivillig sektor. Nå trenger vi et felles løft for å fylle lokalsamfunnene igjen med sosiale fellesskap, inkluderende arenaer og mestringsopplevelser.

Bli med og skap aktiv fritid for alle! Lag og foreninger som vil bidra til at flere får delta i organiserte fritidstilbud, som deltakere og som frivillige, kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Vi ser særlig etter tiltak som legger til rette for at flest mulig får en mulighet, uavhengig av deres funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forutsetninger. Prosjekter som benytter frivillig arbeidsinnsats for å gjennomføre tiltaket blir også prioritert.

Søknadsfristen er 15. september 2022. Sjekk kriteriene som gjelder utlysningen her.

Bilde av personer som spiller rullestolbasket
Rullestolbasket

At flere skal få delta i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, som deltakere og frivillige.

 

 

Alle aldre, fra 0 – 110 år

 

 

• Tiltak som bidrar til at flere deltar jevnlig i organiserte fritidstilbud.

• Tiltak som reduserer barrierer slik at flere kan delta jevnlig i organiserte fritidstilbud og bli inkludert.
• Tiltak for at flere skal delta som frivillige i organiserte fritidstilbud.

 


 

• Tiltaket det søkes om må kunne settes i gang i 2023 og primært gjennomføres samme år

 

 

• Prosjekter som gjør det mulig at flest mulig kan delta, uavhengig av deres funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forutsetninger.

• Søknader som har frivillig arbeidsinnsats i gjennomføringen av prosjektet.

 

 

• Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

• Frivilligsentraler
• Interkommunale friluftsråd
• Fritidsklubber som er medlemmer i organisasjonen Ungdom og fritid

Gjensidigestiftelsen behandler kun én søknad fra hver organisasjon (basert på organisasjonsnummer). Organisasjoner oppmuntres til å samarbeide om tiltak internt og/eller samarbeide med andre organisasjoner.

 

 

 

• Minste mulige søkebeløp er 30 000 kroner og maksimalt søkebeløp er 600 000 kroner.

 

 

• Lønnsutgifter til gjennomføring av prosjektet kan dekkes, men skal være nøkterne, begrunnet og stå i samsvar med ansvar og omfanget av prosjektet.

 

 

 

• Bygging, tilrettelegging eller oppussing av idrettsanlegg, andre typer anlegg, stier, uteområder eller lokaler.
• Driftskostnader (lønn til administrasjon og drift, husleie, strøm, avgifter og liknende).
• Tiltak og aktiviteter knyttet til den frivillige redningstjenesten (som dekkes av en annen av Gjensidigestiftelsens satsinger).
• Gjennomføring av cuper, samlinger, festivaler, konserter og andre kortvarige arrangementer.
• Aktiviteter med parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis (for eksempel forkynnelse, bønn og studier).
• Anlegg, produkter, tjenester og åndsverk som skal utnyttes kommersielt.
• Aktiviteter som foregår i utlandet (inkludert reiser til cuper, ulike typer samlinger og leire).

Innsending av søknad