Aktiv på dagtid er for alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Skiptvet kommune og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en av følgende ytelser:

• Sykepenger
• Arbeidsavklaringspenger
• Uføreytelser
• Overgangsstønad
• Dagpenger
• Økonomisk sosialstøtte
• Eller som jobber i en IA-bedrift.(Inkluderende arbeidslivavtale)

Registreringsskjema kan du laste ned her.

Du som deltaker kan velge å kjøpe treningskort for et kalenderår eller et terminkort.
Sykmeldte kan kjøpe treningskort pr termin

Mottakere av sykepenger:
Termin 1:             600,-  (04.01-17.06)
Termin 2:             600,-  (01.06-16.12)

Mottakere av andre ytelser:    
Kalenderår           600,-
Termin 1              300,- (04.01-17.06)
Termin 2              300,- (01.06-16.12)

Betalt deltageravgift gjelder for året eller terminet du har betalt for, og refunderes ikke.