Kontaktinformasjon

Henvendelser gjøres til Sollia bo- og servicesenter. 

Resepsjon 

Tlf. 69 80 61 00

Besøksadresse: 

Sollia 1, 1816 Skiptvet 

Formål og aktiviteter

Formålet med tilbudet er å gi den enkelte en normalisert og meningsfull hverdag med muligheter for å kunne utvikle, vedlikeholde og nyttiggjøre seg av egne ferdigheter og kunnskaper.

Vårt utgangspunkt er tilrettelegging av aktiviteter og oppgaver som samsvarer med den enkeltes forutsetninger, interesser og behov.

Vi vektlegger trygghet, helse og trivsel i et miljø preget av samarbeid, fellesskap og glede.

Våre aktiviteter er mange og varierte.

Her er noen eksempler:

  • Egenproduksjon av ulike treartikler og håndarbeid.
  • Egenproduksjon av andre artikler som vi selger  i butikken på Sollia bo -og servicesenter.
  • Forefallende, sesongbaserte oppgaver både utendørs og innendørs, som levering av post, søppelplukking, feiing, snømåking eller vanning. Vi driver frem amplene som henger i Meieribyen.
  • Fysisk aktivitet og utfoldelse gjennom blant annet turer.