Målsettingen er å aktivisere, stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager for personer med kognitiv svikt/demens. Det kan samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, og å bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon.

Vårt tilbud omfatter ulike aktiviteter og sosialt samvær i forhold til funksjonsnivå, måltider, og råd og støtte til pårørende. Vi har plass til 10 brukere daglig, har åpent alle ukedager, og det er stengt i helger og på helligdager

Tildeling av tilbud på dagsenteret er lagt til saksbehandler.

Last ned søknad om omsorgstjenester her

Ringen dagsenter - brosjyre

Send skjemaet til Skiptvet kommune, Pb 115, 1806 Skiptvet

Hva koster det?

Det koster 100 kroner per dag fra 1. januar 2022. Dette inkluderer lunsj, kaffe og transport til og fra dagsenteret.