Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

ALT OM KORONAVIRUS

Tilbud om 4. vaksine til personer som har alvorlig svekket immunforsvar

Personer som grunnet sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar har dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. I tillegg har de også en høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. En del av disse pasientene ble derfor høsten 2021 anbefalt en ekstra dose koronavaksine som del av grunnvaksinasjonen, dvs. tre doser istedenfor to. For denne gruppen blir oppfriskningsdosen dose nummer 4.

Dragen i rødt og sølv beste oppløsning

Lettelser i tiltak med virkning fra 14. januar 2022

Regjeringen har med virkning fra i dag, 14. januar 22, innført lettelser i tiltakene. Selv om det er høyt smittetrykk, og det forventes å øke, så kan det gjøres lettelser. Det er flere som er vaksinert og samfunnet tåler smitten bedre.

De største endringene gjelder barn og unge.

Dragen i rødt og sølv beste oppløsning

Forsterking av tiltak med virkning fra midnatt natt til onsdag 15. desember 2021

Regjeringen innfører forsterking av nasjonale smitteverntiltak for å begrense spredning av omikronvarianten.  

Helse- og omsorgstjenesten er presset og det er økning i sykehusinnleggelser. Det oppleves også økt trykk på testkapasitet rundt om i landet, også i Indre Østfold, og det gjør det nødvendig med ytterligere nasjonale tiltak.

Tiltak rettes i all hovedsak mot voksne ved å innføre strengere regler for arrangementer, uteliv, kulturliv og for organiserte fritidsaktiviteter. Barn og unge skal fortsatt hensyntas, men nå blir de også i større grad berørt av tiltakene.   

Dragen i rødt og sølv beste oppløsning

Nye nasjonale påbud og anbefalinger – 9. desember 2021

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Tiltakene retter seg mot hver og en av oss hvor avstand og sosial kontakt får økt fokus igjen. Barn er i hovedsak unntatt i disse påbudene, også i organiserte fritidsaktiviteter.

Kommunevåpen høyoppløselig

Oppdatert informasjon om smittesituasjonen og tiltak pr 23.11.21

Skiptvet kommune følger nasjonale regler og retningslinjer for smittevern, det er ikke innført lokale tiltak.

Vi har en økning i smittesituasjonen nå og det er flere barn og unge som er smittet. Ellers er det smitte både blant vaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.

Det minnes igjen om viktigheten av å teste seg, selv ved lette forkjølelsessymptomer, være hjemme når du er syk og ha god håndhygiene. Selv om det ikke er innført regler for avstand, håndhilsning og klemming så kan det nå være en fordel å holde litt avstand og hilse på alternative måter og tenke over hvem du klemmer for en periode.

Dragen i rødt og sølv beste oppløsning

Nye retningslinjer gjelder fra 25. september kl.16

Nye retningslinjer gjelder fra 25. september kl.16

Regjeringen har besluttet at fra 25. september kl.16 skal vi tilbake til en normal hverdag med økt beredskap. Dette betyr at de faste restriksjonene vil bli opphevet, men det foreligger råd og regler som vi oppfordres til å følge.

Kommunevåpen