Kort om avtalen 
Avtalen vil innebære ansvar for brøyting og strøing for de neste 5 sesonger med mulighet for 3 års opsjon, dvs. vinterhalvårene forn. 2020-21 tom. 2024-25 + eventuelt forlengelse i opptil 3 år.

Tilbudet skal inneholde

  • En garantisum som omfatter 3 stk. traktorer med utstyr som skjær og strøkasse.
  • Fast timepris uavhengig av tid på døgnet 

 

Levering av tilbud 
Vi ber om skriftlig tilbud levert til vårt servicekontor senest 31.07.2020.

Kontaktpersoner 
Terje Ringstad 90086833

Ole Marius Svendsen 41697297