www.skiptvet.kommune.no

Åpen brenning

Det er tillatt med såkalt "vanlig" forurensning iht forureningsloven § 8. Med vanlig forurensning fra åpen brenning menes for eksempel halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning, bålbrenning, St. Hansbål og brenning av små mengder tørt hageavfall fra egen hage. 

Husk at planlagt brenning skal meldes til brannvesenet Indre Østfold brann og redning på forhånd!

Se også § 3 Generelle krav til aktsomhet (fra forskrift om brannforebygging)

 

Generelt bålforbud fra 15. april

I perioden 15. april til 15. september er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge. Forbudet skal forhindre skogs- og lyngbrann.

Les mer om grill- og bålvettregler hos Norsk Friluftsliv.