Vi søker etter deg som:

 • Er villig til å gjennomføre nødvendig brannfaglig opplæring (2-årig opplæringsløp)
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, praktisk sans, evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Er trygg på deg selv, med god psykisk og fysisk helse
 • Har relevant utdanning /fagbrev eller svennebrev

Vi ønsker et arbeidsmiljø som er preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer kvinner og personer med minoritetsbakgrunn om å søke.
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Krav:

 • Nåværende bosted i kommunen og i nærheten av brannstasjonen, slik at forspenningstid er innenfor fastsatt krav - som betyr oppmøte på brannstasjonen innen 4 minutter på dagtid, og innen 6 minutter om natten
 • Trøgstad, Skiptvet, Marker
 • Fullført videregående skole, eller opplæring på videregående skolenivå
 • Før ansettelse må du kunne;
  • Fremlegge uttømmende politiattest
  • Gjennomføre en tilfredsstillende opptaksprøve/fysisk test og intervju
  • Fremlegge godkjent helseattest for røykdykker og bestå fysisk test
  • Fremlegge dokumentasjon med hovedarbeidsgivers tillatelse til delta på utrykning i arbeidstiden
 • Beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Tilgjengelighet på dagtid vil være en fordel.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Brannfaglig bakgrunn/erfaring
 • Helsefaglig erfaring
 • Førerkort klasse C, E og kode 160
 • Båtførerprøven ol.

Søknadsprosess: 
Søknad og CV sendes: post@iobr.no

Søknadsfrist: 07.05.23

Merk søknad med «Søknad - Aspirantkurs» og gjeldende stasjon.

Du trenger ikke legge ved attester eller vitnemål i denne omgang. Denne dokumentasjonen innhentes ved avtale om kurs.

Opptak:
Under opptak til kurs vil du bli bedre kjent med Indre Østfold brann og redning IKS, og vi vil bli bedre kjent med deg. Dette gjennom fysisk test og intervju. Etter gjennomført opptaksprøve, vil aktuelle kandidater tilskrives, med tilbud om aspirantkurs.
Om aspirantkurset:
Kurset vil bli gjennomført på kveldstid, samt på lørdager/søndager over en periode på ca. 5 måneder. Kurstiden utgjør til sammen 62 timer inkludert en ukes praksis på dagtid– med grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i sentrale sider innenfor brann- og redning. Oppstart kurs 22.05.23. Parallelt skal nettbasert kurs v/brannskolen (8 timer) gjennomføres.

Midlertidig ansettelse for kursperiode, med lønn for til sammen 70 timer.

Etter fullført og bestått aspirantkurs, samt nettbasert kurs via brannskolen, vil du kunne tilbys midlertidig stilling på 2,87% uten fast vaktordning for to år, evnt. avtale som tilkallingsvikar.
Som ansatt vil du være forpliktet til å gjennomføre videre opplæringsløp, i henhold til krav som er satt av Norges brannskole. 

Lønn:
Lønn etter gjeldende tariff og ansiennitet. Pliktig pensjonsordning.

Spørsmål kan rettes til Stasjonsansvarlig:
Trøgstad,  Richard Jorud, tlf. 47702159, eller pr. epost: richard.jorud@iobr.no
Marker, Kjell Nesset, tlf. 90589336, eller pr. epost: kjell.nesset@iobr.no
Nikolai Tunby, tlf. 91613485, eller pr. epost: nikolai.tunby@iobr.no
-----
Nyttig informasjon:
Det å være brannkonstabel deltid ved Indre Østfold brann og redning IKS betyr at man gjennom en vaktordning/arbeidsplan forplikter seg til å bære nødnettradio og respondere på hendelser i lokalmiljøet. Den primære oppgaven er å redde liv og begrense skader når ulykken har skjedd. Eksempler på hendelser er brannbekjempelse, røykdykking, trafikkulykker, helseoppdrag/akutthjelper, oljesøl, dyreredning, vannredning/overflateredning m.m. For å være best mulig forberedt vil det være avgjørende med god opplæring, øvelser og trening. Per dags dato utgjør fast stilling 2,87%, tilsvarende øvelsestid på 56 timer pr. år. Ved fast ansettelse:
Krav om førerkort klasse C kan pålegges av IØBR IKS. Kurset må tas på fritiden, for egen regning. Videre vil det etter selskapets behov kunne kreves Kompetansebevis kode 160. Kursutgifter dekkes av IØBR. Det kompenseres ikke for tapt arbeidstid hos hovedarbeidsgiver.