Det er et vilkår for å kunne motta tilskudd ved produksjonssvikt at du har gitt kommunen melding om skade. Meldingen skal gis så snart skaden har oppstått eller vil kunne oppstå, slik at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises.

Melding om skade gjøres elektronisk via Altinn (Tjenesten aktiveres 1. mai 2023). Dersom du har skade i flere ulike vekstgrupper, må det leveres en egen melding for hver av vekstgruppene. Meldingen blir sendt til kommunen hvor driftssenteret for foretaket ditt ligger og du vil motta kvittering for innsendt melding.

Dersom kommunen ønsker å foreta en stedlig kontroll i forbindelse med meldingen, vil du bli kontaktet.

OBS: En melding om skade er ikke en søknad. Søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt er 31.10. i skadeåret, og en søknad om tilskudd sendes via eget søknadsskjema.

Les mer: Tilskudd ved produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet