Vi ønsker å invitere alle interesserte i Skiptvet på kurs. Vi gjør alle en viktig jobb når det gjelder å forme framtida til barna våre! For å ta vare på og styrke dere i denne jobben, ønsker vi å invitere til kurset:

Sammen mot vold og overgrep.

Tid: Lørdag 23 april, Kl.10.00 – 15.00

Sted: Skiptvet Scene (Kjelleren på Vonheim)

Det vil bli servert lunsj.

Kurset er gratis!

Dette er et stort og viktig tema – og vi ønsker å forebygge! Dette skal ikke skje i våre sammenhenger. Der skal det være trygge rom – for alle!

Kurset vil også gi kunnskap om hvordan vi skal opptre ved mistanke om overgrep eller omsorgssvikt, hvilke plikter vi har og hvordan vi skal gå frem.

Vi har fått med oss foredragsholdere fra Kirkelig Ressurssenter – en kapasitet på området, og Bjørn Hermansen fra Barnevernet i Skiptvet.

Dette er et alvorlig tema, men vi vet at kompetanse gjør oss tryggere!

Påmeldingsfrist 15.4.2016 til Skiptvet servicekontor tlf.69 80 60 00

 

Vi håper på en innholdsrik dag sammen med dere!

 

Arr: Folkehelsekoordinator, Innbyggerservice, Sjumilssteget og Skiptvet Menighet