Badevannskvalitet

 

Det blir tatt ut vannprøver for analyse fra badeplassene på Nes, Bergsjøtjern og Glennetangen flere ganger i løpet av badesesongen fra mai til september.

Vannprøvene er vurdert etter folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

Det er analysert for turbiditet, som er et mål på uklarheten i vannet, og TKB, som er betegnelse for bakterier som tåler varme, for eksempel tarmbakterier.

 

Resultatene etter fjerde prøveuttaksrunde viser at den bakteriologiske kvaliteten var i klassen «god» ved badeplassene Nes og Bergsjøtjern og akseptabel ved Glennetangen.

Det er bare å bade og kose seg i vannet i varmen.

B 0K 70oqtUwwsAAAAAElFTkSuQmCC