Det kommer ca 30 elever fra Bulgaria, Kroatia, Slovakia, Spania og Tyrkia (4-7 fra hvert land). De er i alderen 13-16 år. Det er også med 2-3 voksne fra hvert land. Dessverre har ikke skolen klart å skaffe nok vertsfamilier blant elevene. Vi trenger derfor flere vertsfamilier som kan ta imot disse gjestene. (Noen reiser fredag kveld.)

Skolen har opplegg for elevene alle skoledager + to ettermiddager.

Vennligst gi beskjed snarest mulig – og helst innen fredag 14. Februar - om dere har mulighet til å ta imot elever denne uka. Enten på mail til jon@skiptvet.kommune.no, PM til meg eller telefon 4886 3642 (ikke SMS-bordapparat!).

Hvis det er spesielle hensyn ber skolen om at det informeres om dette samtidig.

Med vennlig hilsen

Jon T. Andreassen

Prosjektleder

 

Vertsfamilier (skjema)