A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne/Bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede

Bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede

Vestgårdveien Bofellesskap

Vestgårdveien Bofellesskap består av 9 leiligheter for psykisk utviklingshemmede. Det er døgnbemanning på stedet og hjelpen er tilpasset den enkelte bruker. Det må søkes om leilighet og tjenester i bofelleskapet. Du kan kontakte Sollia Bo – og servicesenter tlf  69 80 61 00  for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre søke for deg, hvis du har behov for det. Vedkommende må i så fall ha en fullmakt fra deg eller verge.

Last ned søknad om omsorgstjenester her

Send skjemaet til Skiptvet kommune, Pb 115, 1806 Skiptvet

Dagsenter for funksjonshemmede

Dagsenteret er et aktivitetstilbud til tjenestemottakere med ulike behov for tilrettelegging. Dagtilbud holder til på Borgund, Brekkeveien 7. Målet er å vedlikeholde og utvikle den enkeltes ressurser, der individuell tilpasning, mestring og trivsel skskal være utgangspunktet. Du kan kontakte Sollia Bo – og servicesenter tlf  69 80 61 00  for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre søke for deg, hvis du har behov for det. Vedkommende må i så fall ha en fullmakt fra deg eller verge.

Last ned søknad om omsorgstjenester her

Send skjemaet til Skiptvet kommune, Pb 115, 1806 Skiptvet

 

Kontaktinformasjon

Sted

Adresse

Leder

Telefonnummer

Pleie – og omsorgssjef

Sollia Bo- og servicesenter

Gro B. Abotnes

69 80 61.06/

40 40 49 33

Avdelingsleder Vestgårdveien Bof.

Vestgårdveien Bofellesskap

Kine Andrea Liberg Riseng

 69 80 91 80  /

 69 80 86 48

Avdelingsleder dagtilbud

Sollia Bo- og servicesenter

Gun –Christin Unnestad

69 80 61 14

Konsulent for Funksjonshemmede

Familienshus

Torild Nandrup Pettersen

69 80 62 67

Tjenestene ytes etter følgende lovverk og forskrifter:

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Klikk for å søke om andre tjenester:
Søke om tt-kort
Søke om parkeringsbevis for funksjonshemmede