Fra 1.1.2018 overtas ansvaret for borgerlige vigsler av kommunene. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Skiptvet kommune.

Tid og sted
I utgangspunktet vil vigsler finne sted i Skiptvet kommunehus på fredager i kommunens åpningstid, og på lørdager etter avtale. Ønske om andre dager og steder kan fremmes. Vigsleren vurderer om dette kan gjennomføres med hensyn til ressurser og kapasitet.

Vigsler
I Skiptvet kommune er det ordfører, varaordfører og rådmann som har myndighet til å vigsle.

Kostnad
Det er gratis å gifte seg i Skiptvet kommune. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Det vil bli informert om kostnaden i god tid før vigselen.

Før vielsen 

Hos skatteetaten finner du alt du trenger å vite om hva som må gjøres før man inngår ekteskap:

Veien til ekteskapet - steg for steg

Følgende skjema må sendes inn til Skiptvet kommune:

Kommunal vielse - registrering

Vigselen
Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner
Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer brudeparet har med seg. Vitner må vise gyldig legitimasjon. På henvendelse kan kommunen stille med vitner.

Seremonien
Seremonien vil normalt finne sted i kommunestyresalen i Skiptvet kommunehus. Seremonien tar ca. 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Dersom paret vil sette på ringer under seremonien gis det beskjed om dette. Fotografering og filming er normalt tillatt under og etter seremonien i samråd med vigsleren. Dersom det er ønskelig med kunstneriske innslag, som musikk eller diktlesing, avklares dette med vigsleren. Dersom det er ønskelig å pynte lokalet, må det gis beskjed om dette i god tid. Kommunen stiller med blomst og lys som standard dekorasjon.

Det kan gjøres avtale på forhånd dersom det er ønskelig at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Parkering 
Det er i utgangspunktet god parkeringsdekning ved Skiptvet kommunehus.


Kontakt:
Servicekontoret - tlfnr.: 69 80 60 00

Eventuelle spørsmål kan sendes til post@skiptvet.kommune.no