Oddvar Svendsen er født i Harstad i 1959. Han er dr. art. i historie fra Universitetet i Tromsø 2006, med hovedfag samme sted 1993. Han er også elkraftingeniør fra Høgskolen i Narvik 1982. Fra 1995 har han arbeidet som historiker i ulike stillinger. Av større bokproduksjoner har Svendsen skrevet «Et felles gode. Kraft og samfunn i Troms gjennom hundre år» for Troms Kraft (1998), «Narviks historie», bind 2 1950-2002 (2002) og «Sparebank 1 Nord-Norges historie», bind 1 1836-1989 (2014). Svendsen har fra 2013 vært bosatt med sin familie i fjellandsbyen Grindel ved Basel i Sveits.

Bygdeboka har mange fotografier i tillegg til tegninger av Egil Torin Næsheim. Boka omfatter matrikkelgårdene Svae, Langli, Jakobshaugen, Hauger, Vister vestre, Taraldrud, Jonsrud, Holone, Tveter vestre og Trandem. I alt omtales 42 gårdsbruk, 14 plasser, Langli skole, Langli poståpneri, Langli melkelag, Spektro Industri, Langli bedehus og Svae bedehus. I tillegg kommer beskrivelsen av de 10 matrikkelgårdene fra tiden før de ble oppdelt i enkeltbruk. Bygdebøkene selges i kommunehuset under julegrantenningen og i historielagets adventsmøte i Vonheim tirsdag 30. november. Bøkene kan også kjøpes på kommunens servicekontor og på biblioteket. Prisen for bind 1, 2 og 3 er nå kr 200 pr. bind. Bind 4: kr 550, bind 5: kr 550. NB! Bind 4-5 kan kjøpes samlet for kr 1000. Nils Toller d.y. kjøpte seg i 1652 fri fra offentlig skriftemå