Årsaken til at det må legges ny vannledning er å ha nok kapasitet til å ha en fullverdig tosidig vannforsyning. I tillegg vil Vestgård skole få godkjent kapasitet for brannvann.