Priser og gebyrer 2020

Her vises priser og gebyrer for 2020.

Folkebadet

Billettpriser for 2021:
- Barn - GRATIS
- Pensjonister/trygdede - Kr. 48,-
- Voksne - Kr. 74,-
- Klippekort, 10 klipp, pensjonister/trygdede - Kr. 292,-
- Klippekort, 10 klipp, voksne - Kr.567,-

Barnehage

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling pr måned (11 måneder pr år) hele plasser 
(fra 01.01.2021)

100% plass   kr 3 230

80% plass   kr 2 753

60% plass  kr 2 315


 

KOST

100% plass  kr 382

80% plass   kr 306

60% plass   kr 229

 

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon gis med 30 % til barn nr 2 og 50 % til barn nr 3. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for opphold i barnehage. Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 574.750 (sats 2020) kan du søke om redusert pris i barnehage. Dersom husstandens inntekt er under kr. 548.500 (sats fram til 01.08.2020) og du har barn som fyller 3, 4 eller 5 år i 2020, eller har utsatt skolestart, kan du søke om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.

Juli er betalingsfri måned.

Kommunale avgifter

  2020 2021 Endr %
Vannavgift pr m³ 17,57 18,99 5,0 %
Fastavgift vann pr boenhet/næringsenhet 459 496 5,0 %
Målerleie 223 241 5,0 %
Tilkobling vann pr boenhet/næringsenhet 18 977 20 512 5,0 %
Kloakkavgift pr m³ 54,49 47,74  -5,0 %
Fastavgift kloakk pr boenhet/næringsenhet 899 787 -5,0 %
Tilkobling kloakk pr boenhet/næringsenhet 22 130 19 391 -5,0 %
Renovasjon pr stativ/boenhet/næringsenhet 2 054 2 157 5,0 %
Renovasjon pr fritidsbolig 1 027 1 079 5,0 %
Renovasjon pr uke 39 41 5,0 %
Brannforebyggende tilsyn (tidligere feieavgift) 755 717 - 5 %
Gebyr for avlesning av vannmåler( kommunen leser av) 529 545 3,0 %
Gebyr for manglende innsending av vannmåleravlesning 300 309 3,0 %

 

SFO

Priser for skolefritidsordning/SFO i Skiptvet (fra 01.01.2021):
Størrelse på plass Pris pr. måned
Inntil 6 timer per uke, pr mnd kr. 1 231
 6-14 timer pr uke, pr mnd kr. 2 196
 15 timer eller mer pr uke, pr mnd kr. 3 363
 Enkelt dag kr. 457

 

  • Det gis 12,5 % søskenmoderasjon pr barn ved to eller flere barn.
  • Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.