TID: TIRSDAG 2.MARS, KL.9-11
STED: ZOOM

 

MÅLGRUPPE: INNBYGGERE, LANDBRUKSKOMMUNER, FORSKNINGSMILJØER, KLYNGER OG LEVERANDØRER, SOM ØNSKER Å BIDRA TIL Å UTVIKLE BÆREKRAFTIG RESSURSUTNYTTELSE I REGIONEN

AGENDA:

1) Velkommen

2) Kort oppsummering av notatene v/Maria Rego Estevez (Aquateam COWI)

i. Lovverk

ii. Miljø og samfunn

iii. Teknisk

3) Presentasjon av foreløpige LCA-resultater for dagens løsning for behandling av slam v/Erik Svanes (NORSUS)

4) Kort presentasjon av konsepter v/Kari-Anne Lyng (COWI)

5) Diskusjon/arbeidsgrupper – innspill til foreslåtte konsepter

6) Oppsummering og veien videre

 

Workshopen arrangeres i Zoom. Dere får tilsendt link til møtet etter registreringen her. Frist for registrering er den 28.februar. Du kan laste ned invitasjonen i PDF-format her.