A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Demensomsorg

Demensomsorg

Har du spørsmål eller mistanke om demens i familien - ta kontakt med kommunens demensteam via Sollia Bo – og servicesenter på tlf. 69 80 61 00.

Avklaring omkring diagnosen er en viktig start for kommunens tjenestetilbud, på lik linje med innbyggernes ønsker og behov for informasjon. Skiptvet kommune har et demensteam bestående av ansatte med spesialkompetanse i demensomsorg og geriatri. Teamet mottar henvendelser fra fastlege, pårørende eller hjemmetjenesten. På bakgrunn av dette utfører teamet hjemmebesøk, hvor både innbyggeren og pårørende bes om å bidra med informasjon. Det er også avgjørende at kartleggingen gjøres i samarbeid med fastlegen, bl.a. for analyser av blodprøver mv.

Kontakt med teamet skjer via Sollia Bo – og servicesenter på tlf. 69 80 61 00.  

Du kan også lese mer om demensteamet i denne brosjyren: Demensteamet Skiptvet kommune.

Skiptvet kommune yter ulike tjenester for personer med demens. Sollia Bo – og servicesenter på tlf. 69 80 61 00  gir nærmere informasjon om dette.

Eksterne lenker

 

Tjenestene ytes etter følgende lovverk og forskrifter:

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen