Kommunen opplyste status i planprosessen.

Omtanke AS i samarbeid med arkitekt Mad AS informerte om siste arbeid med illustrasjonsprosjekt.
Illustrasjonsprosjekt er en studie som ble brukt i planarbeidet for å kartlegge arealbehov.

-omsorgsleiligheter og forretning (kafe) i "Omtankehus"
-leiligheter nord og sør for Koffeldveien
-"kulturhus" med bibliotek, teater, scene, innbyggerservice

FILM av illustrasjonsprosjekt Torget finnes HER (det kan kreve pålogging)

alternativ plassering av FILM her (LandbruksNytt)

Presentasjon fra kommunen finnes HER.

Illustrasjonsprosjektet fra Omtanke og Mad finnes HER.

Høringsdokumenter finnes i planregisteret HER.

Høringsperioden sluttes fredag 24.05.2019!

Oversikt av andre reguleringsplaner: