Vi inviterer til et møte med tema som er viktig for deg som driver med næring i Skiptvet. Det avsettes tid til dialog mellom bedrifter og kommunen i slutten av møtet.
Møtet starter kl.18, men dere er hjertelig velkomne fra kl.17.30 til mingling.

Agenda:

 • Velkommen (5 min)
 • Informasjon fra kommunen (30 min)
  • Rådmannen og Ordfører orienterer om aktuelle saker (15 min)
   • Status næringstomter – hvordan vil kommunen at næringsarealer ser ut it fremtiden? v/Per Egil Pedersen (5 min)
   • Status TorgGården v/Consto Eide AS (5 min)
   • Mobilitetsprosjekt – Bruk av EL-biler, EL-sykler og utleie av EL-biler v/Anja Wingstedt (5 min)
  • Aktuelle saker fra
   • Opplæringskontoret – Samarbeid med næringslivet og skolen for arbeidstrening, praksis v/Anne-Jorid Thomasen Næss (10 min)
   • Ny NAV-leder presenterer seg v/Fatima Iqbal (5 min)
 • Bedriftspresentasjon (10 min):
  • Skiptvet treningssenter v/Olav Unnestad
 • Informasjon fra IØNU (10 min):
  • Utdanningsmesse i november
  • Midler utlyst fra Viken Fylkeskommune
 • Innspill fra bedrifter/andre (30 min)
  • Politi: Funnene fra trygghetsvandring v/Randi Kulset Engnes (15 min)
   • Evt. spørsmål til politiet sendes i forkant til anja.wingstedt@smartinnovationnorway.com
  • Retura: Samarbeid med næringslivet v/ Tom Erik Mellegård (15 min)
 • Workshop (30 min)
  • Informasjon om næringspris
  • Innspill næringsplan
 • Avslutning (5 min)

Varmt velkommen!