Hjelp Norge å spare penger og miljø. Velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no
Se filmen "Spar miljøet - Velg digital postkasse"

Statlige etater blir pålagt å sende post digitalt fra 2016. Skaffer du deg digital postkasse hos Digipost eller e-Boks vi du se at stadig flere offentlige virksomheter vil sende post der. Da trenger du kun å forholde deg til én felles digital postkasse fra det offentlige. Lurt, ikke sant? Dessuten får du posten din raskere fordi du slipper å vente på postgangen, posten blir lagret på et og samme sted og vi sparer miljøet.

Du kan velge mellom to postkasser – Digipost eller e-Boks. På samme måte som du kan velge mellom ulike banker og forsikringsselskap skal du enkelt kunne velge den postkassen som passer best for deg. Når du mottar digital post fra Skiptvet kommune vil du få et varsel på SMS eller e-post. Da vet du alltid når du har mottatt noe. Les mer om hvordan du oppretter din digitale postkasse hos e-Boks eller Digipost på www.norge.no.  Vi starter nå en testperiode på elevpermisjon.

På denne filmen ser du hvordan du gjør, klikk her! 

Offentlige virksomheter skal, så langt det lar seg gjøre, kommunisere digitalt med innbyggerne. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen innenfor forvaltningslovens virkeområde etter at endringer i forvaltningsloven § 15a og eForvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar 2014.

Innbygger kan få hjelp og bistand knyttet til postkassen, e-ID eller reservasjon ved å henvende seg til Difis brukerstøtte for felleskomponenter:
Difi: http://eid.difi.no/nb/id-porten

Du kan også reservere deg mot kommunikasjon på nett. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer på http://www.norge.no/reservasjon