Det er ikke lenger bare fysisk postkasse som gjelder. Nå sendes faktura og purringer ofte elektronisk, både rett i nettbanken, via digitale postkasser (og Altinn). Namsmannen har benyttet digital postkasse som Digipost og e-boks for brev som sendes ut før en utleggsforretning blir avholdt. Brevet inneholder både kopi av begjæringen og dato for når utleggsforretningen skal avholdes. Namsmannen vil etter hvert gå over til å sende via Altinn.

De aller fleste aksepterer elektronisk mottak av post når de sjekker skattemeldingen. Dette blir registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dersom man ikke reserverer seg der har man akseptert slik mottak av post.

I praksis ser vi at en prosess kan gå så langt at det blir nedlagt utleggstrekk i lønn/ytelse som ikke blir oppdaget av skyldner før første trekk er gjennomført og pengene sendt kreditor. Det kan skape utfordringer for økonomien i flere måneder etterpå. Dersom det ikke er noe for namsmannen å finne, vil namsmannen rapportere en registrering til Løsøreregisteret (blir en betalingsanmerkning) som kan skape problemer i ettertid.

Kravet som opprinnelig var på kr 248,- for kjøp på nett, og ikke betalt faktura via Klarna, vil bli et krav på over kr 3.200,- etter behandling hos namsmannen. Kanskje man hadde kunnet løse dette ved å betale kravet eller nedbetalt i et par avdrag tidligere i prosessen.