Velkommen til foredrag med Knut Olav Knudsen. Han har lang og bred teknisk erfaring med spesialkompetanse innen varme- og tappevannssystemer, varmepumper, bergvarme, etc. Som energirådgiver og energientreprenør har han gjennomført over 150 befaringer for styrer i boligselskap og holdt en rekke foredrag. Han har selv vært styreleder i et borettslag med 355 leiligheter og blant annet hatt ansvaret for oppgradering av varmeanlegget.
 
På møtet vil deltakerne få nyttige tips og råd om trygg og effektiv lading av elbil, smartere bruk av strøm og valg av energikilde. Stikkord er varmepumper, solceller, vedovner, etterisolering, bytte av vinduer og ventilasjon. Også hvilke støtteordninger som gjelder blir presentert i møtet.
 
Dette er et åpent digitalt møte for alle som ønsker å forstå mer om utfordringer og muligheter rundt energitiltak i borettslag, sameier og boligstiftelser.