Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalmiljøer i Viken fylkeskommune. Studiested Indre Østfold åpner ved studiestart i august 2021 og vil tilby helse- og oppvekstutdanninger.

Skolen starter med å tilby to utdanningstilbud innen helse- og oppvekstfag. På sikt blir det kanskje flere fagskoletilbud hvis behovet tilsier det.

Disse studiene tilbys i Askim

  • Barn med særskilte behov
  • Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

 

Mer informasjon om fagskolen og studiene finner du her