Det er ansatt ny fastlege og hun heter Julia Sørensen. Hun begynner mandag 5. januar. De pasientene som ved årsskiftet har Anja Leucht som sin fastlege får automatisk Julia Sørensen som fastlege fra nyttår om det ikke gis beskjed om noe annet. Nærmere informasjon om fastlegeordningen finnes på  www.helfo.no/privatperson/fastlegeordningen.