Besøk www.ferieaktiviteter.no for å se hva som skjer i år og meld deg på!

Vi minner også om at Skiptvet kommune har opprettet en aktivitets- og kontigentkasse for å støtte barn og ungdom som ikke har økonomi til å delta i aktiviteter og ferieopplegg. 

Du kan lese mer om denne ordningen her!