Kl 08.00.       Flaggheising v/ kommunehuset. Skiptvet Skolemusikk spiller.

Kl 11.00.       Gudstjeneste

Kl 12.00.       Barnetoget starter fra kirken, via Sollia til Bygdetunet

Kl 13.00.       Barnas tale v/scene på Bygdetunet v/ Vilje Frøland Johansen og Ole Herman Antonsen.

Kl 14.30.       Dagens tale v/ Nils Arne Walberg Thygesen.
                        Underholdning fra scenen; Skiptvet Barnegospel synger
                        Sang v/ Suzanne Murphree.

Kl 15.30.       Borgertoget går fra Bygdetunet til Skiptvet kirke.
                        Bekransning av bautaen v/ Skiptvet kirke v/ Kjell Eivind Solberg.
                        Skiptvet Sangkor og Skiptvet Musikkorps deltar.
                        Borgertoget avsluttes ved kirken.

17. mai fest i Familiekirken etter borgertoget.

Sokkedisco i Idrettshallen.