A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Individ og rett/Forliksrådet

Forliksrådet

Skiptvet Forliksråd
Postboks 200
1801 ASKIM

Telefon: 69 81 52 00
Faks: 69 81 52 02

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen. Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører sekretariatsoppgavene.

Les mer om Forliksrådets oppgaver på hjemmesiden til Justis- og beredskapsdepartementet.