A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Fysioterapi

Fysioterapi og manuellterapi i Skiptvet

Kontakt oss:

Kjetil Bakkerud – mob: 928 62 939

Martin Lind Gaarden (Vikar for Kjetil Bakkerud) – mob: 405 25 053

Øystein Molland Solberg – mob: 971 11 044 

 

Hvem er vi?

Kjetil Bakkerud

Fysioterapeut og spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi (OMI)

Kjetil er utdannet fysioterapeut i Vest-Berlin, Tyskland i 1980. Ortopedisk medisinsk fysioterapi (OMI) er en undersøkelse og behandlingsform med bla manipulasjoner- og mobiliseringsteknikker. Utdannet akupunktør fra Norge og Kina. Kurs i McKenzie terapi, medisinsk treningsterapi og ultralyd.

Har driftsavtale og refusjonsrett.

 

Martin Lind Gaarden  (Vikar for Kjetil Bakkerud)

Fysioterapeut

Martin er utdannet fysioterapeut fra Aalborg i 2013. Han har fordypning i bla medisinsk treningsterapi, slyngetrening og trykkbølgebehandling. Martin jobber med alle typer muskel- og skjelettplager, men har særlig interesse for idrettsmedisin og nakke- og skulderplager.

Har driftsavtale og refusjonsrett.

portrett-martin-500x500.jpg

 

 

Øystein Molland Solberg

Fysioterapeut og manuellterapeut

Øystein er utdannet fysioterapeut fra Trondheim i 2010 og har masterutdanning i manuellterapi fra Australia i 2013. Fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi kalles manuellterapeuter. Manuellterapeuter har henvisning-, rekvisisjon- og sykmeldingsrett. Øysein har i tillegg fordypning i idrettsmedisin, medisinsk treningsterapi og kognitiv atferdsterapi.


Har driftsavtale og refusjonsrett.

portrett han andre_228x323.jpg

 

 

Hvor er vi?

Vi har lokaler i Storveien 27 i Skiptvet (etasjen under Skiptvet Legekontor)

kart_300x205.png

https://goo.gl/maps/zGJFkjTxsW92

 

Hvor mye koster det å gå til fysioterapeut og manuellterapeut?

Vi har offentlig driftsavtale og refusjonsrett. Med refusjonsrett menes en offentlig avtale med Helfo. Det er faste takster for fysioterapibehandling i den offentlige helsetjenesten. Du betaler bare det som er oppgitt som pasientens egenandel for behandlingen. Egenandelene er bestemt av staten. Hvis pasienten betaler mer enn 2 085,- i egenandel i 2019 vil vedkommende få frikort (egenandelstak 2). På helsenorge.no kan du se liste over hvilke takster, refusjon og egenandeler du har betalt. Godkjent yrkesskade og barn under 16 år får dekket behandling av Helfo (ingen egenandel).

Mer informasjon:

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester

https://helfo.no/frikort-for-helsetjenester#betalt-/-ikke-betalt-egenandel-

 

Trenger pasientene henvisning fra lege?

Du kan gå direkte til fysioterapeut og manuellterapeut uten henvisning fra lege. Egenandeler, refusjon og frikort (egenandelstak 2) er det samme uavhengig om pasienten har henvisning fra lege eller ikke.

 

Hva er fysioterapi?

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å bli autorisert fysioterapeut må man fullføre en treårig bachelorgrad og ettårig lønnet turnustjeneste i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Studiet består av både teori og praksis. Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Mer informasjon:

https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi

 

Hva er manuellterapi?

Manuellterapi er en toårig mastergrad for fysioterapeuter. Manuellterapeuter har spesialisering på skade og sykdom i muskel- og skjelettsystemet. For å kunne kalle seg manuellterapeut må fysioterapeuten i tillegg ha bestått kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser. Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring. En manuellterapeut er en fysioterapeut med videreutdanning og gjør mange av de samme undersøkelsene og behandlingene som fysioterapeuter, men i tillegg kan manuellterapeuten ved behov:

  • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.
  • henvise pasienter til radiologiske undersøkelser som røntgen, CT og MR.
  • sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/- sykdommer i inntil 12 uker.

Mer informasjon:

https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Manuellterapi

https://www.youtube.com/watch?v=nKEqq-3T6zA

Tips en venn Skriv ut