Åpningstider juniorsklubb:  Mandag kl.14- 17 (5.-7.trinn)

                                                      Onsdag kl. 15- 17 (5.-7.trinn)

Åpningstider ungdomsklubb: Tirsdag kveld kl.18- 21.30 (7.trinn og oppover)

                                                      Fredag kveld kl.18.30- 23.00 (8. trinn og oppover)

                                                      Annenhver lørdag kveld kl.19-23.00 (8.trinn og oppover)

På klubben har vi blant annet biljard, fotballspill, dart, kiosksalg, filmrom, gamingrom og discorom. Klubben er ungdommens møteplass i bygda. De voksne som er på klubben er fagarbeidere og assistenter som er ansatt i Skiptvet kommune. Sammen med ungdommen legger vi til rette for en inkluderende, trygg og holdingsskapende møteplass. Ungdommens stemme og medvirkning er viktig.

Gjennom året har vi ulike arrangement, konserter, turer, prosjekter og workshop. Vi har også noe utvidet åpningstid i skolens høstferie, vinterferie og sommerferie. Disse åpningstidene blir annonsert på klubbens og kommunens sosiale medider i forkant av ferier. 

Ungdomsklubben drives av Skiptvet kommune ved ungdomsleder Anne Fossen

Kontakt

anne.fossen@skiptvet.kommune.no

Facebook: Gjøkeredet ungdsomshus
Snapchat: Gjøkeredet_ungdomshus
Instagram: Gjoken_skiptvet