Ved uønskede hendelser er det ønskelig at politiet varsles for loggføring og vurdering. Dersom man ringer kommer man til operasjonssentralen som styrer de operative mannskapene. Høyst sannsynlig vil man stå igjen med en av disse vurderingene etter samtale med operasjonssentralen:

  • Det loggføres og dere kan kaste det som er funnet (ved hærverk, det loggføres og gjøres ikke mer om det enkelt kan ordnes/ryddes av dere selv)
  • Det loggføres og dere blir bedt om levere gjenstand/stoff hos politiet, eller en patrulje kommer og henter
  • Det loggføres og områdeeier oppfordres til å anmelde (Hvis det er kommunens område, ønsker vi at dere informerer kommunen på 69 80 60 00 eller postmottak@skiptvet.kommune.no) Det er bestemt at alle former for hærverk på kommunens område skal anmeldes.
  • Det loggføres, og politiet ønsker å gjøre undersøkelser på stedet, og sender en patrulje.

Om terskelen er for høy til å ringe 02800 eller dere anser forholdet "for lite", så kan dere alltid sende en e-post til post.ost@politiet.no, hvor det kort beskrives hva, hvor, når, (evt. hvem, hvordan og hvorfor om det er informasjon eller tanker om dette) så får vi informasjonen inn i våre systemer. Det er også mulig å tipse via denne nettsiden: https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/

Uansett utfall – vi ønsker meldinger om hærverk og annen uønsket aktivitet. Dette hjelper oss å danne beslutninger om hvor vi skal være, hvor vi skal vende blikket, og ikke minst, hva vi skal ha fokus på. Vi er klare over at flere tenker at man ikke skal bry politiet med slikt, men det er deres øyne og ører der ute politi og kommune trenger for å vite hva som foregår. La det være opp til oss å vurdere hva vi skal undersøke eller ikke. Uansett er det viktig at vi får vite, slik at det blir loggført.