Her kan du lese deg igjennom presentasjonene som Terje Ogden viste på Oppvekstkonkurransen i aulaen 

 Skiptvet Kommunale tjenester.pdf

 Skiptvet Barns kompetanse og voksenrollen.pdf