1. september 2021 trådte Silje, Joakim og Thea inn dørene på «Sollia» for første gang som faste ansatte. Bo- og servicesenteret var dog ikke ukjent territorium for noen av dem og rekruttene er samstemte:

– Vi har hatt både sommerjobb og vært utplassert fra videregående skole. «Sollia» var en naturlig plass å prøve å få lærekontrakt. Her har vi alltid blitt tatt godt imot. Vi får god faglig oppfølging, utfordrende og varierende oppgaver, det er godt arbeidsmiljø og ikke minst har vi det gøy på jobb.

Unni Kristiansen
– I Skiptvet tilbyr vi ulike praksisavdelinger for våre lærlinger innen helsefag, slik at de skal få innsikt i de forskjellige avdelingene hos oss. Lærlingene blir kjent med sykehjemsavdelinger, rehabiliteringsavdelingen, hjemmesykepleien, bofellesskap og dagtilbud, sier avdelingsleder Unni Kristiansen. Foto: Member Media AS/Jonas Ingstad

Bevisst strategi

Skiptvet kommune har i dag 375 ansatte, fordelt på 280 årsverk pr desember 2020. 11 ungdommer har nå kommunal lærlingkontrakt. Kommunen har dermed et høyere antall lærlinger enn det som forventes i forhold til kommunestørrelse. Lærlingene jobber innenfor fagene Helsearbeiderfaget, Kokkefaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget og IT-faget.

Karin Bogen er kommunens personalsjef.

– Kommunen er bygdas største arbeidsgiver og det er viktig at også vi skaper læringsarenaer for ungdom. Selvfølgelig gjennom å tilby lærlingplasser, men veien til lærlingkontrakt kan gå via en praksisplass. Vi ønsker oss ungdommer som er interessert i begge deler, sier hun.

Skiptvet kommune er tilknyttet Viken Fylkeskommunes opplæringskontor. Gjennom en nettportal kan bedrifter registrere seg som lærebedrift og lærlinger kan legge inn søknad om læreplass.

– Enkelte kandidater kjenner vi jo som praksiselever fra videregående skole og noen sender søknad direkte til oss. I hovedsak bruker vi likevel portalen til å lete etter nye lærlinger og anbefaler ungdom å registrere seg der, forklarer Bogen.

Etter endt læretid og avlagt fagprøve er det ikke alltid det venter en fast stilling. Det avhenger litt av hvilken virksomhet man er tilknyttet og hvilke behov det er på det aktuelle tidspunktet.

– Vi har flere veier inn til faste stillinger. Vikarer trenger vi hele tiden og flere av våre ansatte har startet i vikariater. Det kan også være aktuelt for helsefagarbeidere å videreutdanne seg til sykepleiere, eller at barne- og ungdomsarbeidere går videre på lærerhøgskoler, og deretter være aktuelle i den type stillinger.

 

SiljeKristinNordvikLund
Silje Kristin Nordvik Lund har mange og varierte oppgaver som lærling ved Sollia Bo- og Servicesenter. Foto: Member Media AS/Jonas Ingstad

Videreutdanning

Skjetvingene Silje Kristin Nordvik Lund og Thea Bergenhus har begge mødre som jobber innenfor helse- og omsorgsfaget. Inspirasjonen til karrierevalg kom altså fra opphavet. Karriereveien er av den trendy varianten og retningen svært bevisst.

– Mitt mål er å bli sykepleier. Den beste måten å utdanne seg på er å kombinere jobb og skole. Med fagbrev i ryggen er vi godt rustet til å gjennomføre høgskoleutdanningen. Håpet er å kunne komme tilbake til «Sollia» om noen år, mener Thea.

– Uavhengig av hvilket fag man utdanner seg, vil jeg anbefale å kombinere teori og praksis. Man får bred erfaring og vokser ved å kjenne på stoltheten av det å mestre praktiske oppgaver underveis. Som sykepleier vil det være bedre muligheter til å få fast jobb i full stilling hjemme i Skiptvet.

JoakinTharaldsen
Kokkelærling Joakim Tharaldsen trives på jobb i Skiptvet Kommune. Foto: Member Media AS/Jonas Ingstad

Fikk forespørsel

Joakim Tharaldsen er kokkelærling på kjøkkenet på Sollia Bo- og Servicesenter. Begge foreldrene er kokker og han sier humoristisk at han ble «headhuntet» til jobben. Kjøkkenet leverer mat både til beboerne og til de som får oppfølging av hjemmetjenesten.

– Jeg elsker å lage mat og trives med å servere beboerne på de ulike avdelingene. Maten vi lager blir godt mottatt og det er koselig at de eldre blir glade når vi kommer rundt med måltidene. Min faglige leder, Per Ivar Syversen, er kjempeflink og lærer meg mye. Det blir spennende å se hvor veien går etter at fagbrevet er i boks. En fremtid på et storkjøkken blir det i hvert fall, sier Tharaldsen.

JT

Joakim Tharaldsen

Fakta

Alder: 18

Bor: Meierbyen, Skiptvet

Fag: Kokkelærling ved Sollia Bo- og Servicesenter

Skole: Kokkelinjen Mysen Videregående skole

Sommerjobb og praksis ved Sollia Bo- og Servicesenter

Ledere: Per Ivar Syversen, Ann Kristin Ødemark er instruktør,

SKNL

Silje Kristin Nordvik Lund

Fakta

Alder: 18

Bor: Meieribyen, Skiptvet

Fag: Lærling som helsefagarbeider ved Sykehjem 3, Sollia Bo- og Servicesenter

Skole: 2 år Helse og oppvekst, Askim Videregående skole.

Sommerjobb og praksis ved Sollia Bo- og Servicesenter

Deltatt i prosjektet Livsglede for eldre

Ledere: Wenche Remme og Pernille Simensen

Fagprøve: August 2023.

TB

Thea Bergenhus

Fakta:

Alder: 18

Bor: Skiptvet

Fag: Lærling som helsefagarbeider ved Sykehjem 1, Sollia Bo- og Servicesenter

Skole: 2 år Helse og oppvekst, Askim Videregående skole.

Sommerjobb og praksis ved Sollia Bo- og Servicesenter

Deltatt i prosjektet Livsglede for eldre

Ledere: Lill Inger Nordvik og Ragnhild Thon

Fagprøve: August 2023.