Kontaktinformasjon

Henvendelser gjøres til Sollia bo- og servicesenter. 

Resepsjon 

Tlf. 69 80 61 00

Besøksadresse: 

Sollia 1, 1816 Skiptvet 

 

Vakttelefon:

Tlf. 489 55 050

Vakttelefoner i hjemmesykepleien benyttes kun ved behov for nødvendig helsehjelp der den som trenger hjelpen allerede har vedtak om tjenester.

Ved akutt helsehjelp, ring 113 eller legevakt tlf. 116 117

Hjemmesykepleie

Dette er et tilbud til deg som trenger hjemmesykepleie i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

Hjemmesykepleie omfatter hjelp til blant annet personlig hygiene, ernæring, medikamenthåndtering, sårbehandling der hvor dette ikke kan utføres andre steder enn i hjemmet, veiledning til økt egenomsorg, betjening av trygghetsalarmer og omsorg og pleie i livets sluttfase. Hjemmesykepleien samarbeider med andre som for eksempel dagsenter, fastlege, sykehus med mer.

Hjemmesykepleien gir helsetjenester i hjemmet, som for eksempel:

  • Opplæring og trening av ferdigheter slik at du kan ta vare på din egen helse
  • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
  • Hjelp med håndtering av medisiner
  • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebygging av sykdom
  • Sårbehandling, prøvetaking og injeksjoner for deg som ikke kan oppsøke legekontor
  • Hjelp til lindring av symptomer
  • Stell og pleie til alvorlige syke og døende

Vi som jobber i hjemmesykepleien, vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Derfor vil vi gi råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du selv skal mestre mest mulig i hverdagen din.

Mat og måltider

Hjemmesykepleien kan tilrettelegge for og/eller tilberede enkle måltider i hjemmet etter behov, i størst mulig grad tilpasset den enkelte.

Om det er vanskelig for deg å lage middag, kan du bestille dette fra kommunens kjøkken. Priser på dette reguleres årlig av kommunestyret.

Ved behov kan middager kan bestilles fra kjøkkenet på Sollia bo og servicesenter, tilbudet gis mandag til fredag og leveres ut av frivillige daglig. Man bestemmer selv hvor mange måltider i uka man vil bestille. Les mer om mattilbudet på matombringing.