Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Hogst av friområder - oppstart 1. november 2021

Publisert , Oppdatert 29. oktober 2021
Hogstavfriområder2021

I uke 44 skal Skiptvet kommune gjennomføre hogst i områdene markert på kart. Formålet med hogsten er å ta ut farlige, tørre, døende og hogstmodne trær. Oppstart er mandag 1. november.

Det er viktig å holde god avstand til hogstmaskinene, og ikke krysse sperringer som blir satt opp. Hold avstand til tømmerlunner da tømmerstokker kan begynne å rulle. 

Hvor mange trær som tas ut avhenger av trærnes beskaffenhet. I noen områder vil det bli flatehogst, mens andre områder er planen plukkhogst. Målet er å reetablere skog, enten ved planting eller naturlig foryngelse.