A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk virksomhet/Hovedutvalg for Plan, landbruk og teknikk

Hovedutvalg for Plan, Landbruk og teknikk

Hovedutvalget består av 7 politisk valgte medlemmer.

Medlemmer i hovedutvalg for Plan, Landbruk og Teknikk 2015 - 2019
Medlemmer: Parti: Tlfnr.: E-post:
Øistein Svae - leder SP 982 22 232 E-post
Therese Haltuff - nestleder AP 926 46 749 E-post
Siw Margrethe Wasenius SP 959 91 186 E-post
Jim Roger Burås AP 902 62 629 E-post
Ottar Krogh AP 482 59 091 E-post
Nina Ødegård AP 957 81 144 E-post
Gjermund Frorud H 917 96 812 E-post

 

Varamedlemmer i hovedutvalg for Plan, Landbruk og Teknikk 2015 - 2019
Varamedlemmer: Parti: Tlfnr.: E-post:
1. Thomas Graff KRF 900 61 955 E-post
2. Ole Jan Skogstad SP 905 52 905 E-post
3. Bjørg Kile SP 976 85 215 E-post
4. Jan Ivar Holm AP 954 67 992 E-post
5. Ingebjørg Nielsen AP 413 12 702 E-post
1. Rune Huseby H 454 22 838 E-post
2. Håkon Narvestad Grenager H 419 26 633 E-post
3. Sigrid Sundby Holt H 954 73 330 E-post